ΜΕ ΕΣΠΕΥΣΜΕΝΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΚΟΜΙΣΙΟΝ ΓΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ΡΑΔΙΕΝΕΡΓΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΑΠΩΝΙΑ


Τελεσίγραφο στην Επιτροπή Περιβάλλοντος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου έστειλε η Κομισιόν προκειμένου αυτή να εγκρίνει μέχρι την 1η Απριλίου 2011, πρόταση Κανονισμού της Κομισιόν που καθορίζει ειδικές περιοριστικές συνθήκες σχετικά με την εισαγωγή τροφίμων και ζωοτροφών από την Ιαπωνία μετά το πυρηνικό ατύχημα στη Φουκουσίμα. Ο Κανονισμός εξαιρεί από το πεδίο εφαρμογής του, προϊόντα που έχουν εξαχθεί από την Ιαπωνία προς την ΕΕ πριν τις 28 Μαρτίου 2011 καθώς και όσων η συγκομιδή έγινε πριν τις 11 Μαρτίου.

Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σε γαλακτοκομικά προϊόντα και σπανάκι που εισήχθησαν στις χώρες της ΕΕ από την Ιαπωνία, ανιχνεύθηκε ραδιενέργεια που υπερβαίνει τα επιτρεπτά επίπεδα ασφαλείας καθιστώντας τα σοβαρή απειλή για τη δημόσια υγεία και την υγεία των ζώων. Ως εκ τούτου, κρίθηκε αναγκαία η λήψη έκτακτων μέτρων σε επίπεδο ΕΕ. Τα ραδιενεργά στοιχεία που ανιχνεύθηκαν είναι το στρόντιο, η ραδιενεργός ιωδίνη, το πλουτώνιο και το καίσιο.

Η Επιτροπή τονίζει ότι, επειδή η κατάσταση στον πυρηνικό σταθμό της Φουκουσίμα είναι εκτός ελέγχου, η απαγόρευση των εισαγωγών δεν θα περιορίζεται μόνον σε προϊόντα που προέρχονται από την περιοχή της Φουκουσίμα αλλά και από ολόκληρη την επικράτεια της Ιαπωνίας.

Με τον προτεινόμενο Κανονισμό η Επιτροπή επιβάλλει σε όλα τα κράτη μέλη την υποχρέωση να διενεργούν διαρκείς ελέγχους των επιπέδων ραδιενέργειας που καταγράφονται στα τρόφιμα και τις ζωοτροφές, και να της διαβιβάζουν τακτικά τα αποτελέσματα των ελέγχων μέσω του Συστήματος Έγκαιρης Προειδοποίησης.

Ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Νίκος Χουντής, υπογραμμίζει ότι πρέπει να εξασφαλίζεται πολύ υψηλό επίπεδο προστασίας της δημόσιας υγείας και ότι πρέπει να διατίθενται απολύτως ασφαλή τρόφιμα στους καταναλωτές. Για να επιτευχθεί κάτι τέτοιο θεωρεί ότι πρέπει να μειωθούν τα μέγιστα επιτρεπόμενα όρια ραδιενεργού μόλυνσης που ισχύουν σε επίπεδο ΕΕ. Ζητεί την επίσπευση αναθεώρησης όλων των Κανονισμών Ευρατόμ για τον καθορισμό των μέγιστων επιτρεπτών επιπέδων ραδιενέργειας στα τρόφιμα και τις ζωοτροφές λόγω πυρηνικού ατυχήματος ή σε περίπτωση εκτάκτου ανάγκης από ακτινοβολίες, με στόχο τη σημαντική μείωση των μέγιστων επιτρεπτών επιπέδων ραδιενεργού μόλυνσης.


    Στην κορυφή