ΛΥΚΟΥΡΕΝΤΖΟΣ: ΝΑ ΤΗΡΗΘΟΥΝ ΑΥΣΤΗΡΑ ΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΦΗΜΕΡΙΩΝ


Ο Υπουργός Υγείας, κ. Ανδρέας Θ. Λυκουρέντζος, εξέδωσε σήμερα προς τις Διοικήσεις των Νοσοκομείων εγκύκλιο για την αυστηρή τήρηση των προγραμμάτων εφημεριών των ιατρών εντός των εγκεκριμένων μηνιαίων πιστώσεων.

Οι πραγματοποιηθείσες εφημερίες κατά το πρώτο εξάμηνο του τρέχοντος έτους 2012, εξοφλούνται κατόπιν της πρόσφατης απόφασης του Υπουργού Υγείας. "Τυχόν καθυστερήσεις οφείλονται στις διαδικασίες οι οποίες τηρούνται από άλλες υπηρεσίες του κράτους που ελέγχουν τη νομιμότητα των δαπανών." επισημαίνεται στην ανακοίνωση του υπουργείου.


    Στην κορυφή