ΛΥΚΟΥΡΕΝΤΖΟΣ: ΔΕΝ ΕΞΕΤΑΖΟΝΤΑΙ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΜΕΤΑΤΑΞΕΩΝ


Με απόφαση του Υπουργού Υγείας, κ. Ανδρέα Θ. Λυκουρέντζου, δεν εξετάζονται αιτήματα μετατάξεων νοσηλευτικού και παραϊατρικού προσωπικού σε άλλες ειδικότητες από τις Διοικήσεις των Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων.

Ο Υπουργός ζήτησε από τις Διοικήσεις όλων των Υγειονομικών Υπηρεσιών της χώρας την πιστή εφαρμογή της απόφασής του.


    Στην κορυφή