ΛΟΒΕΡΔΟΣ: ΣΤΟΠ ΣΤΙΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΓΙΑΤΡΩΝ


Το πραγματικό πρόβλημα του ΕΣΥ δεν είναι οι ελλείψεις γιατρών, αλλά οι δραματικές ελλείψεις σε νοσηλευτικό προσωπικό επισήμανε σήμερα ο υπουργός Υγείας Ανδρέας Λοβέρδος τονίζοντας πως καμία πρόσληψη νοσοκομειακού γιατρού δεν πρόκειται να γίνει από το υπουργείο Υγείας. Απο την άλλη σε κάθε θέση που θα εγκρίνεται από το υπουργείο Εσωτερικών, θα προσλαμβάνεται ένας νοσηλευτής.
Σήμερα για κάθε κρεβάτι νοσοκομείου όπως ανέφερε, αναλογεί ένας γιατρός, την ώρα που ένας νοσηλευτής καλείται να αντεπεξέλθει με 36 ασθενείς. Ειδικά σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη υπάρχει περίσσευμα γιατρών και η ανεργία των γιατρών βρίσκεται στα ύψη, σε νοσοκομεία της περιφέρειας δεν εκδηλώνεται ενδιαφέρον για κάλυψη θέσεων γιατρών και οι θέσεις τελικά μένουν κενές.
Με το νομοσχέδιο, τόνισε ο υπουργός "επιχειρούμε ορισμένες στοχευμένες τομές που βελτιώνουν κακώς κείμενα και στρεβλώσεις ετών στο χώρο της Υγείας, εξασφαλίζοντας την εύρυθμη λειτουργία του αναβαθμισμένου Ε.Σ.Υ. Οι κυριότερες από αυτές είναι ότι :

Εξασφαλίζουμε την αδιάλειπτη λειτουργία των ιατρείων υπαίθρου. Με το προηγούμενο σύστημα, κάθε φορά που η θέση αγροτικού γιατρού επαναπροκηρυσσόταν έμενε κενή μέχρι την έλευση του επόμενου γιατρού. Πολύ συχνά, αυτό διαρκούσε μήνες προκαλώντας μεγάλα προβλήματα ή και αφήνοντας ακάλυπτους τους πληθυσμούς αυτών των περιοχών. Με την προτεινόμενη διάταξη προβλέπεται παράταση της υπηρέτησης του προηγούμενου γιατρού μέχρι την άφιξη του επόμενου, για διάστημα έως και 12 μήνες, καθώς και δυνατότητα προσωρινής κάλυψης της θέσης από άλλο γιατρό.

Διευθετούμε οριστικά την «τεχνητή» πλήρωση θέσεων ιατρών που συνέβαινε κατ’ εξακολούθηση στα νοσοκομεία της περιφέρειας. Θεσπίζουμε όρο σύμφωνα με τον οποίο γιατροί που κρίνονται διοριστέοι σε θέση του Ε.Σ.Υ για την οποία εκδήλωσαν ενδιαφέρον και οι οποίοι δεν αποδέχονται το διορισμό τους, καθώς και γιατροί που παραιτούνται από τη θέση τους πριν τη συμπλήρωση 2 ετών, χάνουν το δικαίωμα να υποβάλουν υποψηφιότητα για νέα θέση πριν την παρέλευση 5 ετών. Έτσι, δίνουμε κίνητρο σε όσους συνειδητά επιλέγουν έναν τόπο για να εργαστούν και να ζήσουν και αντικίνητρο σε όσους θεωρούν δικαίωμά τους να καθυστερούν το σύστημα επί έτη αφήνοντας ανενεργές τις θέσεις στις οποίες δεν είχαν σκοπό ποτέ να υπηρετήσουν.

Θεσμοθετούμε τη συμμετοχή των γιατρών του Ε.Ο.Π.Υ.Υ στην ολοήμερη λειτουργία των νοσοκομείων. Για να αποφύγουμε κενά ειδικοτήτων στην εξυπηρέτηση των πολιτών, ιδίως της περιφέρειας, προβλέπουμε τη δυνατότητα συνεργασίας των νοσοκομείων με τους γιατρούς του Ε.Ο.Π.Υ.Υ, κατά την απογευματινή λειτουργία τους. Ταυτόχρονα, η κίνηση αυτή θα ενισ! χύσει οικονομικά τις μονάδες του Ε.Σ.Υ.

Δημιουργούμε σύστημα εσωτερικού ελέγχου σε όλες τις μονάδες υγείας για την παρακολούθηση της απαρέγκλιτης εφαρμογής του εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας τους, ιδίως σε διαχειριστικό και οικονομικό επίπεδο.

Εντάσσουμε το Αρεταίειο και το Αιγινήτειο στο νόμο 3984/2011, συνενώνοντάς τα, πράξη για την οποία χρειάζονται ειδικές ρυθμίσεις λόγω του ιδιαίτερου καθεστώτος που τα διέπει.

Επιτρέπουμε στους Πανεπιστημιακούς γιατρούς που προσφέρουν υπηρεσίες στην ολοήμερη λειτουργία Ε.Σ.Υ να διατηρούν ιδιωτικό ιατρείο με την προϋπόθεση της ισότιμης συμμετοχής τους, τόσο στην ολοήμερη λειτουργία, όσο και στις εφημερίες.

Θεσπίζουμε την αξιοκρατική επιλογή Συντονιστών Διευθυντών σε κλινικές – μονάδες – εργαστήρια που συνενώνονται και τον επιστημονικό σχεδιασμό - οργάνωση των μονάδων Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας του Ε.Σ.Υ.

Τέλος, εκσυγχρονίζουμε το νομοθετικό πλαίσιο για δύο ζητήματα! του ιδιωτικού τομέα υγείας :

Θεσμοθετούμε την ίδρυση και λειτουργία των μονάδων ημερήσιας νοσηλείας ( one-day clinics ). Συμπληρώνουμε έτσι ένα νομοθετικό κενό, καθώς η Ελλάδα ήταν η μοναδική χώρα της Ε.Ε. που δεν είχε σχετική θεσμοθέτηση με αποτέλεσμα οι ιδιωτικές μονάδες ημερήσιας νοσηλείας να λειτουργούν εκτός πλαισίου. Επίσης, προβλέπεται και η δυνατότητα συνεργασίας των μονάδων με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ.
Αλλάζουμε τη διαδικασία χορήγησης των αδειών λειτουργίας των ιδιωτικών φορέων παροχής υπηρεσιών υγείας που έως σήμερα γινόταν από τις πρώην Νομαρχίες και νυν Αντιπεριφέρειες, μεταφέροντας την αρμοδιότητα στους κατά τόπους Ιατρικούς και Οδοντιατρικούς Συλλόγους.
Φαρμακεία".


    Στην κορυφή