ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΔΥΝΑΜΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ


Η Πανελλήνια Ένωση Σπανίων Παθήσεων, λόγω των καιρών και της οικονομικής κατάστασης της χώρας μας, δημιούργησε «Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Υποστήριξης Οικονομικά Αδύναμων Ασθενών με Σπάνιες Παθήσεις» για την ενίσχυση οικονομικά αδύναμων οικογενειών ώστε να καλύπτουν τις Ιατροφαρμακευτικές τους ανάγκες σε περιπτώσεις που αυτό δεν είναι δυνατόν από τον ασφαλιστικό τους φορέα.

Ο Αριθμός Λογαριασμού είναι στην Alpha Bank 107-00-2002-003861


    Στην κορυφή