ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΦΗΜΕΡΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ ΚΑΙ Δ. ΑΤΤΙΚΗΣ


Τα Νοσοκομεία «κύριας εφημερίας» του Πειραιά και Δυτ. Αττικής από 18.04.2011 εφημερεύουν πλέον ανά τετραήμερο και σε 24ωρη βάση, σύμφωνα με την τροποποίηση της σχετικής Υ.Α., που διαμορφώθηκε μετά τη διαπίστωση υπερβολικά μεγάλης προσέλευσης μη προγραμματισμένωνmπεριστατικών, εκτάκτων και επειγόντων κατά τη διάρκεια της πρωινής λειτουργίας, κυρίως του Γ.Ν. «Νίκαιας»

Για την καλλίτερη οργάνωση της εφημερίας και την αποτελεσματικότερη εξυπηρέτηση των ασθενών, υπενθυμίζουμε τις παρακάτω λεπτομέρειες
εφαρμογής:

1ον / Ισχύουν όλες οι λεπτομέρειες εφαρμογής της Αριθμ. Υ4δ/Γ.Π. οικ. 53080/23-5-05 (ΦΕΚ740/Β/05) Απόφασης Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Εναλλασσόμενη καθημερινή εφημερία των Νοσοκομείων λεκανοπεδίου Αττικής και άλλες ρυθμίσεις», σε ότι αφορά, τα Νοσοκομεία του Πειραιά και Δυτ. Αττικής, όπως:

α) Το Γ.Ν. ΒΟΥΛΑΣ « Ασκληπιείο» δέχεται καθημερινά σε 24ωρη βάση έκτακτα ορθοπεδικά περιστατικά.

β) Στο Ειδικό Αντικαρκινικό Νοσ. Πειραιά «ΜΕΤΑΞΑ» εισάγονται διαγνωσμένα ογκολογικά περιστατικά κατά τις ημέρες κύριας Γενικής
εφημερίας ανά 4ήμερο, όπως και κατά την πρωινή λειτουργία. Επίσης κατά την Κύρια Εφημερία του Γ.Ν. Πειραιά «ΤΖΑΝΕΙΟ», συνεφημερεύει το
Ε.Α.Ν.Π. «ΜΕΤΑΞΑ» για Ογκολογικά και Θωρακοχειρουργικά περιστατικά.

γ) Το Γ.Ν. Νίκαιας «’γιος Παντελεήμων» δέχεται πνευμονολογικά περιστατικά στις ημέρες Γεν. εφημερίας, έως τις 8μ.μ.

δ) Για το Π.Γ.Ν. «Αττικόν», που έχει ενταχθεί από τις 03-04-2011 στην ολοήμερη εφημερία ισχύουν τα παρακάτω:
α) Κλινικές που δεν διαθέτουν κλίνες ή επαρκές ιατρικό προσωπικό, όπως η Νευροχειρουργική, Γναθοχειρουργική και η Ουρολογική δεν περιλαμβάνονται στην Γενική εφημερία και καλύπτονται από αντίστοιχα τμήματα της ομάδας των εφημερευόντων Νοσοκομείων της 1ης ΥΠΕ.
β) Κλινικές ή τμήματα με σχετικά ολιγάριθμο Ιατρικό προσωπικό ή ανεπαρκή αριθμό κλινών, όπως η Πνευμονολογική και η Νευρολογική συμμετέχουν στη Γενική Εφημερία έως τις 9μ.μ.

Τα παραπάνω ισχύουν έως την ολοκλήρωση της ορθολογικής αναδιανομής των κλινών και της ανάπτυξης των νέων τμημάτων από τη Διοίκηση του Π.Γ.Ν. «Αττικόν»

2ον / Υπενθυμίζουμε επίσης τις παρακάτω προϋποθέσεις για την εύρυθμη λειτουργία της εφημερίας:

α) Κατά τη διάρκεια της Γενικής εφημερίας εξυπηρετούνται μόνο έκτακτα ή επείγοντα περιστατικά και πραγματοποιούνται αποκλειστικά και μόνο
έκτακτα ή επείγοντα χειρουργεία. Απαγορεύεται αυστηρά η εισαγωγή προγραμματισμένων περιστατικών, η λειτουργία τακτικών εξωτερικών
ιατρείων και η πραγματοποίηση τακτικών χειρουργείων.

β) Κατά την έναρξη της Γεν. εφημερίας το εφημερεύον Νοσοκομείο πρέπει να διαθέτει τουλάχιστον ένα 25% κενών κλινών, για την εισαγωγή των
έκτακτων περιστατικών.
Για τα παραπάνω , όπως και για την συστηματική αποστολή όλων των στοιχείων στην 2η ΥΠΕ, σύμφωνα με προηγούμενες σχετ. Αποφάσεις μας καθορίζονται ως Υπεύθυνοι οι Διοικήσεις και οι Συντονιστές Εφημερίας.

γ) Έως την ολοκλήρωση της προτύπωσης της οργάνωσης και λειτουργίας των ΤΕΠ, τα εφημερεύοντα Νοσοκομεία καλούνται να εφαρμόσουν σύστημα υποδοχής - διαλογής των περιστατικών με τριμελή ομάδα προσωπικού και τη συμμετοχή γιατρού.

δ) Κατ’ αναλογία με τα παραπάνω τα εφημερεύοντα Νοσοκομεία, θα ήταν σκόπιμο να συγκροτήσουν «ομάδα τραύματος» κατά τα πρότυπα του Π.Γ.Ν. «Αττικόν», για την καλλίτερη αντιμετώπιση του πολυτραυματία ( σχετ. πληροφορίες από τη 2η ΥΠΕ)

3ον / Κατά τη διάρκεια της πρωινής λειτουργίας τα Νοσοκομεία δέχονται τακτικά (προγραμματισμένα) περιστατικά στα ΤΕΙ ή ενδεχομένως έκτακτα περιστατικά για την παροχή «πρώτων βοηθειών» και τη διακομιδή τους σε εφημερεύον Νοσοκομείο.

4ον / Για το οποιοδήποτε σοβαρό πρόβλημα ή δυσλειτουργία παρουσιάζεται κατά τη διάρκεια της Γενική εφημερίας, οι Διοικήσεις των Νοσοκομείων ή οι Συντονιστές εφημερίας υποχρεωτικά ενημερώνουν τη Διοίκηση της 2ης ΥΠΕ, παράλληλα με το ΕΚΕΠΥ και το ΕΚΑΒ.


    Στην κορυφή