ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΟ, ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ


Τέσσερα από τα μεγαλύτερα προβλήματα της καθημερινότητας που ταλανίζουν τους πολίτες μιας σύγχρονης χώρας είναι:
 • το κυκλοφοριακό,
 • η οδική ασφάλεια,
 • η οικονομία
 • και το περιβάλλον.

Πολλές είναι και οι προτάσεις για την αντιμετώπισή τους. Χαρακτηριστικό γνώρισμα όμως των περισσοτέρων από αυτές τις προτάσεις, όσο και αν, βραχυπρόθεσμα, εμφανίζουν θετικά αποτελέσματα, είναι ότι: έπονται των προβλημάτων, έχουν αποσπασματικό χαρακτήρα, δεν τα αντιμετωπίζουν στη ρίζα τους και επομένως έχουν μικρή σχετικά διάρκεια ζωής.

Η ουσιαστική και άμεση σχέση που έχει η λειτουργία ενός δρόμου με το τι συμβαίνει στη γύρω από αυτόν περιοχή ήταν σε γενικές γραμμές γνωστή από παλιά. Αυτό που δεν ήταν γνωστό ήταν η ακρίβεια και σαφήνεια με την οποία μπορούμε να πετύχουμε:

1. αύξηση της ικανότητας των δρόμων έως και 45%,
2. μείωση του χρόνου μετακίνησης έως 60%,
3. μείωση των τροχαίων ατυχημάτων έως 50%,
4. αύξηση της εμβέλειας της εμπορικής δραστηριότητας μιας περιοχής, που μπορεί να ξεπεράσει και το 400%,
5. και αύξηση των επιφανειών του πρασίνου και του φυσικού κάλους μιας περιοχής σε σημαντικό βαθμό, ανάλογα με την περιοχή.

Όλα τα παραπάνω σημαντικά πλεονεκτήματα μπορούμε να τα επιτύχουμε, και μάλιστα σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα, χρησιμοποιώντας ως τεχνικό εργαλείο και μέσο τη Διαχείριση των Προσβάσεων. Με τον όρο αυτό εννοούμε ένα πλήθος τεχνικών μελετών, αναλύσεων και αποφάσεων, όπως:
 • τη σωστή θέση,
 • τις κατάλληλες αποστάσεις μεταξύ τους,
 • την ορθολογική διαμόρφωση και λειτουργία των κυκλοφοριακών συνδέσεων και
 • των ανοιγμάτων των κεντρικών διαχωριστών νησίδων,
 • τον κατάλληλο σχεδιασμό των ανισόπεδων κόμβων και των συμβολών των οδών με
 • την παρόδια δόμηση σε υπεραστικές οδούς,
 • τη χρήση βοηθητικών λωρίδων κυκλοφορίας,
 • την κατάλληλη σηματοδότηση,
 • την αλλαγή χρήσης γης,
 • τον πολεοδομικό σχεδιασμό και τον αστικό αναδασμό,
 • τη διευκόλυνση των πεζών με την επέκταση των πεζοδρόμων,
 • τη βελτίωση της αισθητικής των παρόδιων κτιρίων, κ.ο.κ.
Το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος (ΤΕΕ), ο Πανελλήνιος Σύλλογος Διπλωματούχων Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών (ΠΣΔΑΤΜ) και το Transportation Research Board (TRB) των ΗΠΑ, με τη συνεργασία των Υπουργείων Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων (ΥΠΟΜΕΔΙ) και Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής (ΥΠΕΚΑ), καθώς και του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (ΕΜΠ) αποφάσισαν η Αθήνα να αποτελέσει για πρώτη φορά το χώρο συνάθροισης ειδικών από όλο τον κόσμο, με ευρεία σύνθεση (συγκοινωνιολόγων,
πολεοδόμων, χωροτακτών, αρχιτεκτόνων, κ.λπ.), προκειμένου να ανταλλάξουν απόψεις, γνώσεις και εμπειρίες, διοργανώνοντας το 1ο Παγκόσμιο Συνέδριο για τη Διαχείριση των Προσβάσεων μεταξύ 15 και 17 Ιουνίου 2011.

Στην Οργανωτική Επιτροπή του Συνεδρίου συμμετέχουν επίσης:
 • ο Σύλλογος Πολιτικών Μηχανικών Ελλαδας (ΣΠΜΕ)
 • ο Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Διπλωματούχων Ανωτάτων Σχολών (ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ)
 • ο Σύλλογος Ελλήνων Πολεοδόμων και Χωροτακτών (ΣΕΠΟΧ)
 • ο Σύλλογος Ελλήνων Μηχανικών Πολεοδομίας, Χωροταξίας & Περιφερειακής Ανάπτυξης (Σ.Ε.Μ.Π.Χ.Π.Α.)
 • ο Σύλλογος Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων (ΣΕΣ)

Με δεδομένο ότι η όποια επιστημονική ενασχόληση με ένα τέτοιο καίριας σημασίας θέμα πρέπει να καλύπτει και την πρακτική του πλευρά, αποφασίστηκε να οργανωθεί μια μέρα πριν το Συνέδριο και ένα πολύ συνεκτικό ολοήμερο Σεμινάριο, όπου τρεις κορυφαίοι Αμερικανοί ειδικοί, μαζί με το Διευθυντή Μελετών Έργων Οδοποιίας του Υπουργείου ΠΟΜΕΔΙ θα ενημερώσουν τους συμμετέχοντες για τις πρακτικές πτυχές της Διαχείρισης Προσβάσεων. Το Σεμινάριο αυτό θα είναι εξαιρετικά χρήσιμο σε όλους τους συναδέλφους και ιδιαίτερα στους Έλληνες μηχανικούς, προκειμένου να αποκτήσουν πρακτικά γνωστικά εφόδια πάνω στη θεματολογία του Συνεδρίου, τα οποία, αν εφαρμοστούν, θα συμβάλουν σε σημαντικό βαθμό στην επίλυση των προβλημάτων που αντιμετωπίζει χρόνια, αλλά εντονότερα τον τελευταίο καιρό, η χώρα μας.

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του Συνεδρίου: www.accessmanagement2011.gr    Στην κορυφή