ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΝΕΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ


Η Roche ενισχύει τη γκάμα των λύσεων πληροφοριακών συστημάτων για τα κλινικά εργαστήρια και παρουσιάζει το cobas IT middleware, μια πλατφόρμα λογισμικού για την πλήρως αυτοματοποιημένη διαχείριση της ροής εργασίας. Παρέχοντας τη δυνατότητα στους εργαστηριακούς υπεύθυνους να συνδέσουν εύκολα, πολλαπλά εργαστηριακά συστήματα και το λογισμικό τους με τα πληροφοριακά συστήματα, το cobas IT middleware αναλαμβάνει τον αυτόνομο συντονισμό των διαδικασιών ρουτίνας του εργαστηρίου. Περισσότερο από μια απλή μηχανή ροής εργασιών, το cobas IT middleware αποτελεί το εξελικτικό βήμα της Roche το οποίο επιτρέπει ολοκληρωμένη αυτοματοποίηση του εργαστηρίου.Λειτουργώντας ως πλατφόρμα διαχείρισης ολοκληρωμένων διαδικασιών εργαστηρίου, το cobas IT middleware διαχειρίζεται τη ροή των δειγμάτων από την προαναλυτική έως τη μετααναλυτική φάση, ακόμα και πολλαπλών εργαστηρίων. Αυτό επιτρέπει την πλήρη ευελιξία χαρτογράφησης και διαχείρισης ενός εργαστηριακού οργανισμού από ένα ενιαίο σημείο πρόσβασης, ενώ συγχρόνως διασφαλίζεται η ορθή ανάλυση των δειγμάτων τοπικά αλλά και απομακρυσμένα.

"Στα κλινικά εργαστήρια, ο έλεγχος διαχείρισης των πληροφοριών είναι ζωτικής σημασίας για τη μεταφορά των αποτελεσμάτων από τους γιατρούς στους ασθενείς. Ωστόσο, ένα σημαντικό κομμάτι έλειπε- το να οργανώνεις διαφορετικούς αναλυτές και πληροφορίες σε διασπαρμένα τμήματα, από ένα μόνο σημείο ", δηλώνει ο Γεώργιος Σπιταδάκης, επικεφαλής του τμήματος Ροής Εργασιών και Πληροφοριακών Συστημάτων της Roche Diagnostics Professional, στο Rotkreuz / Ελβετία.Βραβευμένη από τη Microsoft Ελβετίας με το Βραβείο Τεχνολογικής Καινοτομίας, η πλατφόρμα λογισμικού επιτρέπει στον εξουσιοδοτημένο χειριστή να αντιμετωπίσει εύκολα όλες τις διεργασίες μέσω ενός προγράμματος περιήγησης στο διαδίκτυο, επιτυγχάνοντας μία εικόνα πραγματικού χρόνου του εργαστηρίου. Ιδιαιτέρως, οργανισμοί με πολλαπλά εργαστήρια και υψηλό όγκο διακίνησης δειγμάτων θα ωφεληθούν από μία ομαλή πρόσβαση στη σωστή τεχνική πληροφορία που απαιτείται στο σωστό χρόνο.

Χάρη στο προσαρμοσμένο περιβάλλον εργασίας του χρήστη, το cobas IT middleware επιτρέπει σε κάθε μέλος του προσωπικού άμεσο έλεγχο, δίνοντας προτεραιότητα σε εξετάσεις, καθορίζοντας τη δρομολόγηση των δειγμάτων, αναγνωρίζοντας σφάλματα ενώ διαχειρίζεται θέματα ποιότητας.

Το cobas IT middleware σχεδιάστηκε και αναπτύχθηκε από μια ομάδα ειδικών λογισμικού της Roche Diagnostics Professional με έδρα το Rotkreuz στην Ελβετία.

Η πλατφόρμα αντικαθιστά το PSM, την προηγούμενη λύση πληροφοριακών συστημάτων της Roche.


    Στην κορυφή