ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΕΙΟ: Η ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ ΥΠΕΡΒΑΙΝΕΙ ΣΥΧΝΑ ΤΟ 80%


Η διοίκηση του Κωνσταντοπούλειου Γενικού Νοσοκομείου "Αγία Ολγα" "με αφορμή δημοσιεύματα που θέλουν να εξετάζεται η αναστολή της λειτουργίας του λόγω μειωμένης παραγωγικότητας, επιθυμεί να διευκρινίσει τα ακόλουθα:

1. Τα στοιχεία πάνω στα οποία στηρίχθηκαν τα δημοσιεύματα είναι καθ´ ολοκληρίαν ανακριβή καθώς δεν απηχούν την παρούσα ανοδική τάση σε όλες τις φάσεις των παρεχόμενων υπηρεσιών του Νοσοκομείου

2. Για τις ´´ ανάγκες ´´ των δημοσιευμάτων χρησιμοποιήθηκαν στοιχεία που αφορούν την παραγωγικότητα το Νοσοκομείου κατά το έτος 2009, τα οποία σήμερα ουδεμία σχέση έχουν με την σημερινή πραγματικότητα

3. Η αλήθεια είναι, και αυτή προκύπτει μόνο από στοιχεία τα οποία είναι στη διάθεση παντός ενδιαφερόμενου ότι η πληρότητα του Νοσοκομείου προσεγγίζει ή και υπερβαίνει αρκετές φορές το 80% ποσοστό το οποίο βρίσκεται πάνω από το μέσο όρο των υπολοίπων νοσοκομείων της χώρας

4. Ανεξαρτήτως πάντως των στοιχείων είναι αναγκαίο να τονιστεί ότι η αύξηση της πληρότητας του νοσοκομείου που επιτεύχθηκε τα τελευταία δυο χρόνια με τεράστιες προσπάθειες, συνοδεύτηκε από αλματώδη αύξηση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών, με αποτέλεσμα σήμερα το Νοσοκομείο να συγκαταλέγεται στις πρώτες νοσοκομειακές μονάδες της χώρας.

Σε κάθε περίπτωση η διοίκηση του Κωνσταντοπούλειου Γενικού Νοσοκομείου Αγία Όλγα σε συνεργασία πάντοτε με το ιατρικό, νοσηλευτικό και διοικητικό προσωπικό επιθυμεί να διαβεβαιώσει ότι θα συνεχίσει τις προσπάθειες για την βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών στους πολίτες, με το λιγότερο δυνατό κόστος, επιτυγχάνοντας ταυτόχρονα τη διατήρηση των υψηλών ποσοστών πληρότητας."


    Στην κορυφή