"ΚΛΕΙΔΙ" ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΗΣ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑΣ Η ΒΡΕΦΙΚΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ


Οι επιστήμονες εφιστούν την προσοχή των γονιών, στη σωστή ανάπτυξη των παιδιών, ειδικότερα κατά τα πρώτα χρόνια της ζωής του παιδιού, τα οποία είναι κρίσιμα για την εξέλιξή του.

Το ενθαρρυντικό είναι ότι νέα όπλα έχουν προστεθεί στην φαρέτρα της επιστήμης, για την προστασία του ευαίσθητου παιδικού οργανισμού.
Οι σημαντικές αυτές επισημάνσεις πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο του 49ου Πανελλήνιου Παιδιατρικού Συνεδρίου, που πραγματοποιήθηκε στη Μεσσηνία στις 10-12 Ιουνίου.

Νέα παγκόσμια έρευνα για τη βρεφική διατροφή
Την ανάγκη ενημέρωσης των γονιών, για τις σημαντικές επιπτώσεις που μπορεί να έχει η πρώιμη, εξισορροπημένη διατροφή, στην ανάπτυξη του παιδιού καθώς και στην έκβαση της υγείας του αργότερα στη ζωή του, ανέδειξε η παγκόσμια έρευνα NOURISH (KNOwledge, UndeRstanding & InsightS Into CHild Nutrition), που διεξήχθη σε 11 χώρες παγκοσμίως.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τα στοιχεία που προέκυψαν για την Ελλάδα και το Ηνωμένο Βασίλειο, φαίνεται ότι 1 στους 5 επαγγελματίες υγείας πιστεύει ότι οι γονείς δεν κατανοούν πλήρως τη σημασία και τις μακροχρόνιες επιπτώσεις της πρώιμης διατροφής, ενώ δεν είναι βέβαιοι σχετικά με την ποσότητα, τη συχνότητα και την περιεκτικότητα σε θρεπτικά συστατικά των τροφίμων.

Για παράδειγμα, οι μισοί επαγγελματίες υγείας αναφέρουν ότι οι γονείς δεν κατανοούν την άποψη ότι η επίτευξη κατάλληλου ρυθμού ανάπτυξης κατά τη βρεφική και παιδική ηλικία μπορεί να οδηγήσει σε θετική έκβαση του βάρους αργότερα στη ζωή καθώς και ότι η επιστημονική κοινότητα πιστεύει ότι τα αδύνατα βρέφη είναι υγιέστερα. Επίσης, ανησυχούν για το εάν η διατροφή του παιδιού τους είναι σωστά εξισορροπημένη σε θρεπτικά συστατικά ή εάν το παιδί τους λαμβάνει επαρκείς ποσότητα ορισμένων θρεπτικών συστατικών.

Σε γενικότερο πλαίσιο, αναφέρονται ασυνέπειες παγκοσμίως στο επίπεδο γνώσεων και αυξημένες τοπικές ανάγκες για περαιτέρω εκπαίδευση, ώστε οι γονείς να κατανοήσουν καλύτερα τις σωστές διατροφικές πρακτικές για τα παιδιά τους.

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, προειδοποιεί ότι τα ποσοστά υπέρβαρων παιδιών σε πολλές χώρες αυξάνονται διαρκώς. «Στο πλαίσιο αυτό, είναι ανησυχητικό να ακούμε από τους επαγγελματίες υγείας ότι τα τρία τέταρτα περίπου των γονέων χρειάζονται περισσότερες οδηγίες σχετικά με την ποσότητα τροφής και τα θρεπτικά συστατικά που πρέπει να παρέχουν στα παιδιά τους.» δήλωσε ο πρόεδρος της Ελληνικής & Παγκόσμιας Παιδιατρικής εταιρίας, Ανδρεας Κωνσταντόπουλος.


Πνευμονιοκοκκική νόσος

Όπως αναφέρθηκε στις ομιλίες ο πνευμονιόκοκκος (Streptococcus pneumoniae) αποτελεί ένα σημαντικό μικροβιακό αίτιο λοιμώξεων του αναπνευστικού συστήματος, όπως είναι η πνευμονία, η οξεία μέση ωτίτιδα και η παραρρινοκολπίτιδα. Προκαλεί επίσης σοβαρές διεισδυτικές λοιμώξεις, όπως είναι η μικροβιαιμία, η πνευμονία με μικροβιαιμία και η μηνιγγίτιδα. Παγκοσμίως ο πνευμονιόκοκκος αναγνωρίζεται ως η πιο κοινή αιτία βαριάς πνευμονίας σε παιδιά κάτω των 5 ετών και σε μεγαλύτερους ενήλικες και προκαλεί 1,6 εκατομμύρια θανάτους ετησίως (Στοιχεία WHO – Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας).
Η πνευμονιοκοκκική νόσος αποτελεί τη συχνότερη αιτία θανάτου παγκοσμίως, που μπορεί όμως να προληφθεί με εμβολιασμό σε όλες τις ηλικίες (Στοιχεία WHO). Έτσι το μεγάλο τίμημα σε ανθρώπινες ζωές εξαιτίας της νόσου από πνευμονιόκοκκο μπορεί να αποφευχθει με τον κατάλληλο εμβολιασμό του πληθυσμού.
Ο εμβολιασμός έναντι του πνευμονιοκόκκου αποτελεί μια πολύ σημαντική εξέλιξη στην πρόληψη της νόσου. Ήταν λοιπόν αυτονόητη η ανάγκη, μετά την κυκλοφορία του 13-δύναμου συζευγμένου πνευμονιοκοκκικού εμβολίου Prevenar13 και στη χώρα μας, στα μέσα της περσινής χρονιάς, της ένταξής του στο Εθνικό μας Πρόγραμμα Εμβολιασμών και η εξ’ ολοκλήρου αποζημίωσή του σήμερα από όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.

Το 13-δυναμο εμβόλιο ενδείκνυται για την προστασία βρεφών και νηπίων, ηλικίας 6 εβδομάδων ως 5 ετών,από τη διεισδυτική νόσο, την πνευμονία και την οξεία μέση ωτίτιδα, που προκαλούνται από τους 13 ορότυπους, που περιλαμβάνονται στο εμβόλιο. Σύμφωνα, μάλιστα, με σχετική εγκύκλιο του Υπουργείου Υγείας που έχει κοινοποιηθεί σε όλους τους αρμόδιους φορείς Υγείας , τα παιδιά που έχουν εμβολιαστεί αρχικά με το 7-δυναμο ή το 10-δυναμο εμβόλιο μπορούν να συνεχίσουν τον εμβολιασμό με το νέο 13-δυναμο. Επιπλέον όλα τα παιδιά μεταξύ 2 και 5 ετών που ολοκλήρωσαν τον εμβολιασμό για τον πνευμονιόκοκκο με 7-δύναμο ή 10-δύναμο εμβόλιο θα πρέπει να εμβολιασθούν με μια επιπλέον 5η δόση 13-δυνάμου εμβολιου. Και στις δυο παραπάνω περιπτώσεις και βάσει του χρονοδιαγράμματος του Εθνικού Προγράμματος Εμβολιασμού το 13-δύναμο αντιπνευμονιοκοκκικό εμβόλιο συνταγογραφείται χωρίς συμμετοχή.

Το σημαντικό είναι ότι με αυτό το εμβόλιο τα παιδιά λαμβάνουν την ευρύτερη θωράκιση κατά του πνευμονιοκόκκου αφού πλέον προστατεύονται από 13 στελέχη του παθογόνου, ενώ τα υπόλοιπα εμβόλια της κατηγορίας παρείχαν προστασία ενάντια σε 7 ή 10 στελέχη, έτσι η συνολική προστασία για τον πνευμονιόκοκκο ανέρχεται σε 94% έναντι του 30-72% που υπήρχε με τα παλαιότερα εμβόλια.

Παράλληλα η πνευμονιοκοκκική νόσος έχει, σημαντικό οικονομικό βάρος, για τις οικογένειες και την κοινότητα στο σύνολο της καθώς το οικονομικό κόστος, περιλαμβάνει τη νοσηλεία και τη φαρμακευτική αγωγή καθώς και την αδυναμία των κηδεμόνων να εργαστούν ή να φροντίσουν τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειας, για όσο διάστημα φροντίζουν το άρρωστο παιδί ή τον ενήλικα. Σύμφωνα με στοιχεία της Ευρωπαικής Πνευμονολογικής Εταιρίας υπολογίζεται ότι στην Ευρώπη το οικονομικό κόστος της πνευμονίας και η επίπτωση στην εργασιακή παραγωγικότητα ανέρχεται στα 10 δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως!

Φαρμακοοικονομική μελέτη που παρουσιάστηκε στο 6ο Συνέδριο για τη Διοίκηση και τα Οικονομικά της Υγείας το Δεκέμβριο του 2010, έδειξε πως η χρήση του 13δύναμου συζευγμένου πνευμονιοκοκκικού εμβολίου μπορεί να μειώσει, στην Ελλάδα, τη διεισδυτική πνευμονιοκοκκική νόσο κατά 94%. Παράλληλα πέρα από τα κλινικά οφέλη το 13-δύναμο εκτιμάται πως θα αποτελέσει μια περισσότερο οικονομική επιλογή σε σχέση με το 7-δύναμο και το 10-δυναμο εμβολιο καθως θα εξοικονομούσε 4,2 εκατομμύρια ευρώ ετησίως στο εθνικό σύστημα υγείας.

Αξίζει να σημειωθεί ότι και τα πρόσφατα επιδημιολογικά δεδομένα της χώρας μας αναδεικνύουν το Prevenar 13 σε αναγκαίο εμβόλιο καθώς οι επιπλέον ορότυποι που περιλαμβάνονται σε αυτό δείχνουν αρκετά αυξημένη συχνότητα εμφάνισης με προεξάρχοντα ορότυπο τον 19Α. Πιο συγκεκριμένα, η αναμενόμενη κάλυψη των πνευμονιοκοκκικων λοιμώξεων με το 13δυνάμο εμβόλιο είναι η μεγαλύτερη από οποιοδήποτε συζευγμένο εμβόλιο που κυκλοφορεί στην αγορά.

Τέλος, σύμφωνα με στοιχεία του Εθνικού Κέντρου Αναφοράς μηνιγγίτιδας της χώρας μας, το έτος 2009 διαγνώστηκαν 23 περιπτώσεις πνευμονιοκοκκικής μηνιγγίτιδας σε ενήλικες άνω των 50 ετών, ενώ στα παιδιά ηλικίας μικρότερης των 4 ετών οι αντίστοιχες περιπτώσεις ήταν μόλις 8, σημαντικά λιγότερες από ότι στους ενήλικες. Αυτό οδηγεί στο συμπέρασμα ότι η σωστή εφαρμογή του εθνικού προγράμματος εμβολιασμού με το 7-δύναμο πνευμονιοκοκκικό εμβόλιο στα παιδιά < 5 ετών βοήθησε μέχρι τώρα σημαντικά στην μείωση της επίπτωσης της νόσου, ενώ η αντικατάστασή του με το νέο 13- δύναμο αναμένεται να οδηγήσει σε ακόμα μεγαλύτερο περιορισμό της νόσου. Η μη συμμόρφωση αντίθετα των ενηλίκων με τις εμβολιαστικές συστάσεις που αφορούν τους ίδιους, έχει ως αποτέλεσμα τη μεγαλύτερη επίπτωση της πνευμονιοκοκκικής νόσου σε αυτούς. Το αισιόδοξο μήνυμα είναι ότι το 13-δύναμο πνευμονιοκοκκικό εμβόλιο αναμένεται πολύ σύντομα να εγκριθεί (από τον Ευρωπαϊκό & τον Αμερικανικό Οργανισμό Φαρμάκων) για χρήση και σε ενήλικες.

«NOURISH»: ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗ ΒΡΕΦΙΚΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ/ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ    Στην κορυφή