''ΚΛΕΙΔΙ'' ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΗΠΑΤΙΤΙΔΑΣ C Η ΕΓΚΑΙΡΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ


Τα στοιχεία της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας δείχνουν ότι περίπου 200 εκατομμύρια άνθρωποι παγκοσμίως έχουν μολυνθεί από τον HCV, οι συγκεντρώσεις του οποίου είναι ιδιαίτερα υψηλές στο αίμα. Περίπου 170 εκατομμύρια άνθρωποι είναι χρόνιοι φορείς του ιού, ο οποίος μπορεί να οδηγήσει σε κίρρωση, ηπατική ανεπάρκεια και ηπατοκυτταρικό καρκίνωμα.2 Ο εντοπισμός της λοίμωξης από HCV είναι δύσκολος διότι συχνά δεν συνοδεύεται από συμπτώματα.Τα περισσότερα περιστατικά δεν ανιχνεύονται και προς το παρόν δεν υπάρχει εμβόλιο το οποίο να προλαμβάνει τη λοίμωξη. Σήμερα πολλές χώρες δεν είναι σε θέση να ελέγξουν το αίμα που προέρχεται από αιμοδοσίες για λοιμώξεις όπως η ηπατίτιδα C.3

Η έγκαιρη ανίχνευση της HCV λοίμωξης είναι ζωτικής σημασίας για την παροχή ολοκληρωμένης φροντίδας στην οξεία και χρόνια λοίμωξη,ενώ η επάρκεια της θεραπείας και η παρακολούθηση της ανταπόκρισης στο φάρμακο αποτελούν κρίσιμες παραμέτρους της συνολικής επιτυχίας της θεραπείας. Οι ασθενείς που υποβάλλονται σε θεραπεία με πεγκυλιωμένη ιντερφερόνη άλφα-2α και ριμπαβιρίνη μπορούν να παρακολουθηθούν με ακρίβεια με εξέταση PCR πραγματικού χρόνου.

Σήμερα υπάρχει ένα πλήρως ενημερωμένο και υπερσύγχρονο χαρτοφυλάκιο για την έγκαιρη διάγνωση της λοίμωξης από τον ιό της ηπατίτιδας C (HCV) και την εξατομικευμένη αντιμετώπιση της νόσου. Η βελτιωμένη λύση όσον αφορά στη διάγνωση και στην παρακολούθηση του ασθενούς αποτελεί μία ολοκληρωμένη εφαρμογή για την εξέταση του HCV με κορυφαία απόδοση στα πρώιμα στάδια της λοίμωξης και ευκολία κατά τη χρήση, η οποία επιτρέπει στους κλινικούς γιατρούς να εργαστούν αποτελεσματικά και να εξατομικεύσουν τη θεραπεία σύμφωνα με τις ανάγκες του ασθενούς.1

Η έγκαιρη ανίχνευση της HCV λοίμωξης είναι ζωτικής σημασίας για την παροχή ολοκληρωμένης φροντίδας στην οξεία και χρόνια λοίμωξη, ενώ η επάρκεια της θεραπείας και η παρακολούθηση της ανταπόκρισης στο φάρμακο αποτελούν κρίσιμες παραμέτρους της συνολικής επιτυχίας της θεραπείας. Οι ασθενείς που υποβάλλονται σε θεραπεία με πεγκυλιωμένη ιντερφερόνη άλφα-2α και ριμπαβιρίνη μπορούν να παρακολουθηθούν με ακρίβεια με εξέταση PCR πραγματικού χρόνου.

Με την καινοτόμο ανοσοδοκιμασία Elecsys anti-HCV II σε αναλυτικές μονάδες cobas e, οι επαγγελματίες υγείας έχουν στη διάθεσή τους ένα εργαλείο τελευταίας τεχνολογίας για την πρώιμη ποιοτική ανίχνευση των αντισωμάτων έναντι του HCV. Η αναβαθμισμένη δοκιμασία η οποία φέρει πιστοποίηση CE, προσφέρει αυξημένη ευκολία, εξειδίκευση, ενισχυμένη αξιοπιστία και ακρίβεια συμβάλλοντας στη βελτίωση της αποτελεσματικότητας κατά τον προσυμπτωματικό έλεγχο ασθενών και αιμοδοτών.1

Μετά τον εντοπισμό των αντισωμάτων έναντι του HCV, ο έλεγχος για HCV RNA, που αποτελεί έναν κρίσιμο δείκτη στη διαχείριση της ηπατίτιδας C, επιβεβαιώνει τη λοίμωξη και βοηθά τους κλινικούς γιατρούς στην πρόβλεψη της ανταπόκρισης στη θεραπεία. Το Δεκέμβριο του 2011, η Roche έλαβε επίσης πιστοποίηση CE για τις ποιοτικές και ποσοτικές της δοκιμασίες για HCV RNA, που προσφέρουν ευαίσθητη ανίχνευση του HCV RNA και μέτρηση του ϊικού φορτίου για την πρόβλεψη της ανταπόκρισης στη θεραπεία, στην πλήρως αυτοματοποιημένη πλατφόρμα.


Καθώς η Εξατομικευμένη Θεραπεία έχει ήδη ξεκινήσει να προσθέτει πραγματική ιατρική αξία για τους επαγγελματίες υγείας και τους ασθενείς, το καινοτόμο χαρτοφυλάκιο της Roche υπογραμμίζει τη σαφή στροφή από την αρχή «το ίδιο ισχύει για όλους» προς μία θεραπευτική προσέγγιση η οποία είναι προσανατολισμένη στο στόχο και κατευθύνεται από την ανταπόκριση.


Βιβλιογραφικές παραπομπές

1)Esteban Juan et al (2012). Elecsys anti-HCV II: a sensitive and specific assay for diagnosing hepatitis C virus (HCV) infection. In: Hepatology, Vol. 6, N° 1; Zitzer Heike et al (2011). Clinically Relevant HCV RNA Viral Load Results Using a Sensitive, Quantitative Assay. 7th European Meeting on Molecular Diagnostics, October 12-14, 2011, Scheveningen, the Netherlands
2) World Health Organization. Hepatitis C. Fact sheet N°164. Retrieved from http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs164/en/ on February 19, 2012.
3) World Health Organization. Blood Safety and Availability. Fact sheet N°279. Retrieved from http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs279/en/index.html on February 19, 2012.    Στην κορυφή