ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ Π.Ο.Σ.Γ.Κ.ΑμεΑ & Ε.Σ.ΑμεΑ


Κινητοποιήσεις πραγματοποιούν οι Ενώσεις των ατόμων με Ειδικές Ανάγκες την Πέμπτη 14 Απριλίου, ώρα 10:30 π.μ. στο Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης "για να κρατηθούν ανοιχτές οι δομές πρόνοιας και να προστατευθούν τα δικαιώματα των ατόμων με νοητική αναπηρία, αυτισμό, σύνδρομο down, εγκεφαλική παράλυση & πολλαπλές αναπηρίες, για να προστατευτούν τα δικαιώματα των οικογενειών μας»

Η Εκτελεστική Επιτροπή της Παvελλήvιας Ομoσπovδίας Σωματείωv Γovέωv και Κηδεμόvωv Ατόμωv με Αvαπηρίες (ΠΟΣΓΚΑμεΑ) και η Εκτελεστική Γραμματεία της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία (ΕΣΑμεΑ) πραγματοποίησαν κοινή συνάντηση στις 6 Απριλίου 2011 κατά την οποία συζητήθηκαν όπως ανακοίνωσαν:

"α) η τραγική οικονομική κατάσταση στην οποία έχουν περιέλθει οι δομές (ΝΠΙΔ) κλειστής και ανοιχτής περίθαλψης και φροντίδας ΑμεΑ που παρέχουν υποστηρικτικές υπηρεσίες στα άτομα με νοητική αναπηρία, αυτισμό, σύνδρομο Down, εγκεφαλική παράλυση, πολλαπλές αναπηρίες και στις οικογένειές των ατόμων αυτών, δομές που λειτουργούν συμπληρωματικά των δομών του δημόσιου συστήματος Πρόνοιας, το οποίο εκτός της ανεπάρκειάς του είναι, και αυτό, θύμα τις γενικότερης οικονομικής συγκυρίας
και β) η άνευ προηγουμένου καθυστέρηση όλων των απαραίτητων διαδικασιών από πλευράς πολιτείας, ειδικότερα δε, από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΥΥΚΑ) για την υλοποίηση του Κατασκηνωτικού Προγράμματος ΑμεΑ για το 2011, καθυστέρηση που θέτει σε άμεσο κίνδυνο την ίδια την υλοποίηση του Προγράμματος για τα παιδιά μας.

Στην κοινή αυτή συνάντηση αναλύθηκε η ζοφερή πραγματικότητα που συντελείται για τα άτομα με αναπηρία και τις οικογένειές τους από την υποχρηματοδότηση των δημόσιων δομών πρόνοιας, την έλλειψη προσωπικού στις δημόσιες δομές, την τραγική για το 2011 περικοπή (πλέον του 2010) χρηματοδότηση ιδιωτικών δομών πρόνοιας (κλειστής και ανοιχτής περίθαλψης και φροντίδας ΑμεΑ) μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που στην πλειονότητά τους δημιουργήθηκαν και λειτουργούν από συλλόγους γονέων και κηδεμόνων ατόμων με νοητική αναπηρία, αυτισμό, σύνδρομο Down, εγκεφαλική παράλυση, πολλαπλές αναπηρίες κ.ο.κ. προκειμένου να καλυφθεί το τεράστιο έλλειμμα αντίστοιχων ή ανάλογων δημόσιων δομών, τους εκατοντάδες απλήρωτους επί τρείς και τέσσερις μήνες εργαζόμενους στις δομές αυτές.

Υπό την παρούσα κατάσταση και τις διαμορφούμενες συνθήκες, είναι βέβαιο πως τα άτομα με νοητική αναπηρία, αυτισμό, σύνδρομο Down, εγκεφαλική παράλυση, πολλαπλές αναπηρίες, οι οικογένειές τους, το προσωπικό των ιδρυμάτων που τα άτομα με αναπηρία περιθάλπονται και τα ίδια τα ιδρύματα κλειστής και ανοιχτής περίθαλψης και φροντίδας, οδηγούμαστε με μαθηματική ακρίβεια σε ένα βαθύ, σύγχρονο κοινωνικό - πολιτικό Καιάδα.

Πρέπει να αποτρέψουμε το κλείσιμο, πρέπει να αποτρέψουμε τη χρεοκοπία όλων των δομών πρόνοιας, ιδιωτικών και δημόσιων, που παρέχουν υπηρεσίες κλειστής ή ανοιχτής περίθαλψης σε άτομα με νοητική αναπηρία, αυτισμό, σύνδρομο Down, εγκεφαλική παράλυση, πολλαπλές αναπηρίες κ.ο.κ.

Πρέπει να διατηρήσουμε το, με τόσους αγώνες και θυσίες, κατακτημένο δικαίωμα των παιδιών μας στην χαρά, στην αναψυχή, στη διασκέδαση, στην κοινωνικοποίηση μέσω του Κατασκηνωτικού Προγράμματος και στην ψυχική αποφόρτιση που το καλοκαίρι προσφέρει στα παιδιά μας και στις οικογένειές μας, αλλά και στα παιδιά και τους εργαζόμενους σε δομές πρόνοιας-ιδρύματα κλειστής περίθαλψης και φροντίδας.

Πρέπει επιτέλους να γίνει αντιληπτό αυτό που από καιρό η ΠΟΣΓΚΑμεΑ και η ΕΣΑμεΑ φωνάζουν, ότι δηλαδή δεν μπορεί τη στιγμή που η Πρόνοια οδηγείται στην απόλυτη χρεοκοπία (κυριολεκτικά και μεταφορικά) την ίδια στιγμή δεκάδες εκατομμύρια ευρώ που θα μπορούσαν να ενισχύσουν για περισσότερα από δύο έτη τη λειτουργία των δομών Πρόνοιας (δημόσιες και ιδιωτικές μη κερδοσκοπικές) να σπαταλούνται για την διοργάνωση των ¨Special Olympics¨, θυσία στο βωμό της τόνωσης του «φιλανθρωπικού» χαρακτήρα των διοργανωτών τους (μόνο το κόστος της τελετής έναρξης, περίπου 7 εκατ ευρώ, είναι σχεδόν η μείωση της συνολικής χρηματοδότησης των φορέων της Αττικής μεταξύ των ετών 2010-2011).

Για όλους αυτούς τους λόγους, και μετά από κοινή σύσκεψη που πραγματοποιήσαμε στο αμφιθέατρο της ΕΣΑμεΑ, με φορείς γονέων και κηδεμόνων ΑμεΑ, εκπροσώπους της Π.ΟΜ.Ε.Ε.Α. εκπροσώπους εργαζομένων σε δομές πρόνοιας και αντιπροσώπους διοικήσεων δομών πρόνοιας της Περιφέρειας Αττικής, αποφασίστηκε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη στην από κοινού ΠΟΣΓΚΑμεΑ και ΕΣΑμεΑ κινητοποίηση της Πέμπτης 14 Απριλίου 2011 να συμμετέχουν στη Συγκέντρωση Διαμαρτυρίας στο Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Αριστοτέλους 17) και στην πορεία στα Υπουργεία Οικονομικών και Εσωτερικών, δηλαδή η ΠΟΣΓΚΑμεΑ και η ΕΣΑμεΑ (με σύσσωμα τα Γενικά τους Συμβούλια), οι Σύλλογοι Γονέων, οι εργαζόμενοι και οι σύλλογοι εργαζομένων στους φορείς και στις δομές περίθαλψης, φροντίδας και αποκατάστασης Ατόμων με Αναπηρία, αλλά και κάθε ενεργός πολίτης.

ΟΛΟΙ, την Πέμπτη 14 Απριλίου 2011, ώρα 10:30π.μ. έξω από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και στη συνέχεια Πορεία στα Υπουργεία Εσωτερικών και Οικονομικών.

Δεν υπάρχει απολύτως κανένα περιθώριο πέρα και πάνω από τη συλλογική και δυναμική διεκδίκησή μας, από τον διαρκή και μαζικό μας αγώνα."

    Στην κορυφή