ΚΕΕΛΠΝΟ:ΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΟ ΧΑΡΤΗ ΥΓΕΙΑΣ


Ημερίδα, με θέμα «Απογραφή φορέων παροχής Υπηρεσιών Υγείας του ιδιωτικού τομέα» και τη συμμετοχή εκπροσώπων του ΥΥΚΑ, πραγματοποιεί αύριο το ΚΕΕΛΠΝΟ, ως φορέας λειτουργίας του έργου «Χάρτης Υγείας» της χώρας. Το έργο, που υλοποιείται στο πλαίσιο Ευρωπαϊκού συγχρηματοδοτούμενου προγράμματος και υποστηρίζεται επιστημονικά από την ΕΣΔΥ, συνίσταται, ως γνωστόν, στη δημιουργία ενός εθνικού μηχανισμού μέσω του οποίου θα γίνεται η παρακολούθηση της κατάστασης της υγείας του πληθυσμού καθώς και των υπηρεσιών υγείας στην Ελλάδα, με σκοπό την υποστήριξη της λήψης αποφάσεων για την προάσπιση της υγείας του ελληνικού πληθυσμού.

Ο συγκεκριμένος μηχανισμός θα εξασφαλίσει την τροφοδότηση των βάσεων δεδομένων του Χάρτη Υγείας από τους παραγωγούς πρωτογενών ή δευτερογενών στοιχείων του τομέα Υγείας-Πρόνοιας και οι οποίοι είναι:
1. Επαγγελματίες- εργαζόμενοι στο σύστημα Υγείας.
2. Φορείς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, της τοπικής αυτοδιοίκησης, Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις, Εκκλησία και άλλες δομές με δραστηριότητα έμμεσα και άμεσα σχετιζόμενη με την υγεία ή την κοινωνική φροντίδα.
3. Η Ελληνική Στατιστική Αρχή.
4. Υπουργεία και εποπτευόμενοι από αυτά οργανισμοί, που χειρίζονται δεδομένα άμεσα ή έμμεσα σχετιζόμενα με την δημόσια υγεία (ΕΟΦ, ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ, ΟΚΑΝΑ κτλ).

Η αυριανή ημερίδα έχει ως στόχο την παρουσίαση των καταγραφικών φορμών των δεδομένων που θα συλλέγονται από τον ιδιωτικό τομέα, δηλαδή από επιστημονικούς συλλόγους (Ιατρικό, Οδοντιατρικό και Φαρμακευτικό), διαγνωστικά εργαστήρια και κλινικές. Η συλλογή δεδομένων από τον ιδιωτικό τομέα θα προσομοιάζει με εκείνη της συλλογής πρωτογενών δεδομένων από τα νοσοκομεία και τα κέντρα υγείας για λόγους συγκρισιμότητας στοιχείων. Στο πλαίσιο της ημερίδας, αρχικά, θα παρουσιαστούν και θα συζητηθούν οι καταγραφικές φόρμες των δεδομένων, καθώς και η διαδικασία καταχώρησης τους. Το περιεχόμενο των πέντε φορμών έχει ήδη εγκριθεί από τον Επιστημονικό Σύμβουλο του Χάρτη ( ΕΣΔΥ).

Η ημερίδα θα πραγματοποιηθεί στις 10:00 πμ στην αίθουσα του Εθνικού Κέντρου Επιχειρήσεων Υγείας (Ε.Κ.ΕΠ.Υ.) στο Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Λ. Κηφισίας 39, Μαρούσι.


    Στην κορυφή