ΚΑΤΑΠΕΛΤΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ Η ΡΥΘΜΙΣΗ ΧΡΕΩΝ ΤΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΜΕ ΟΜΟΛΟΓΑ


Ανυπόστατη χαρακτηρίζει ο Πανελλήνιος Σύλλογος Προμηθευτών Εμφυτεύσιμου Ορθοπεδικού Υλικού (ΠΑ.ΣΥ.Π.Ο.Υ) την απόφαση του υπουργείου Οικονομικών να προχωρήσει στην εξόφληση των χρεών των στρατιωτικών νοσοκομείων για τα παρελθόντα έτη, έως και το 2009 με ομόλογα μηδενικού επιτοκίου λήξης 22-12-2012, όταν τα ελληνικά ομόλογα θεωρούνται απαξιωμένα και αβέβαιης εξέλιξης. Την ίδια στιγμή, με τη ρύθμιση αυτή, οι προμηθευτές υποχρεώνονται να παραιτηθούν οποιασδήποτε διεκδίκησης τόκων υπερημερίας από το δημόσιο.

Παράλληλα, η άνιση αντιμετώπιση των προμηθευτών από το υπουργείο Οικονομικών η οποία καταδεικνύεται από την πρόθεση του να εξοφλήσει πλήρως ορισμένες εταιρείες αφήνοντας αυτές με υποχρεώσεις άνω των €100 χιλ απλήρωτες με ομόλογα αβέβαιης εξέλιξης, αναμένεται να καταρρίψει το όποιο κλίμα εμπιστοσύνης και σεβασμού έχει απομείνει μεταξύ προμηθευτών και Πολιτείας.

Πρέπει να γίνει κατανοητό ότι η ρύθμιση των οφειλών προς τους προμηθευτές με ομόλογα μηδενικού επιτοκίου, με ημερομηνίες πληρωμής άνω του ενός χρόνου είναι άτοπη και διακυβεύει τη βιωσιμότητά τους, καθώς οι απαιτήσεις τους συμπεριλαμβάνουν υποχρεώσεις τις οποίες οι προμηθευτές συνεχίζουν να καταβάλλουν και αφορούν σε ΦΠΑ, ασφαλιστικές εισφορές, δυσβάσταχτους τόκους τραπεζών, λειτουργικά έξοδα, προκαταβεβλημένους φόρους εισοδήματος και εξόφληση των προμηθευτών τους στο εξωτερικό.

Το συνολικό χρέος των στρατιωτικών νοσοκομείων στις εταιρείες του ΠΑ.ΣΥ.Π.Ο.Υ, ανέρχεται περίπου στα 22 εκατομμύρια ευρώ και ανάγεται ακόμη και στο 2003, ενώ δεν υπάρχει ουδεμία αναφορά για τα ήδη υπέρογκα χρέη των νοσοκομείων αυτών για τα έτη 2010 και 2011. Σημειώνεται δε ότι τα ποσά αυτά προστίθενται στα ήδη συσσωρευμένα χρέη άλλων νοσοκομείων και ιδιωτικών κλινικών, αλλά και απαξιωμένων νοσοκομειακών τίτλων οι οποίοι έχουν χρησιμοποιηθεί στο παρελθόν για την αποπληρωμή κρατικών οφειλών προς τις επιχειρήσεις του ΠΑ.ΣΥ.Π.Ο.Υ.

Ο ΠΑ.ΣΥ.Π.Ο.Υ, έχει επανειλημμένα προσπαθήσει να έρθει σε διάλογο με παράγοντες του Υπουργείου Οικονομικών χωρίς ωστόσο κάποιο αντίκρισμα, επιτείνοντας την αγωνία του κλάδου. Δεδομένων των παραπάνω καλεί και πάλι το υπουργείο Υγείας και το υπουργείο Οικονομικών να αναλάβουν ουσιαστική δράση προκειμένου να εξασφαλιστεί η βιωσιμότητα των επιχειρήσεων του κλάδου, να περισωθεί η ισχνή ρευστότητα η οποία έχει απομείνει και να ανακοπεί η δυσμενής τους πορεία που δεν ωφελεί ούτε τους προμηθευτές αλλά ούτε και τη διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας της δημόσιας υγείας.


    Στην κορυφή