ΚΑΙ ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΒΑΡΔΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΤΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ


Από τις 20 Απριλίου τα φάρμακα για σοβαρές ασθένειες χορηγούνται από τα δημόσια νοσοκομεία, τα φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ και τα ιδιωτικά φαρμακεία.

Το Υπουργείο Υγείας ενημερώνει, ότι "έχει δοθεί σχετική εντολή στους διοικητές των νοσοκομείων, να εξασφαλίσουν την επάρκεια των φαρμάκων αυτών και οι πολίτες να εξυπηρετούνται από τα φαρμακεία των πλησιέστερων νοσοκομείων του τόπου κατοικίας τους. Για την αποφυγή ταλαιπωρίας των πολιτών, που απευθύνονται στα δημόσια νοσοκομεία και προσέρχονται στα φαρμακεία τους, θα καταγράφονται σε ειδικό μητρώο, έτσι ώστε στο εξής να μην παρουσιάζεται πρόβλημα στην εκτέλεση των συνταγών.Τα φαρμακεία των νοσοκομείων θα λειτουργούν και σε απογευματινή βάρδια από την επόμενη εβδομάδα."

Αναφορικά με το θέμα των εφημεριών το υπουργείο Υγείας αναφέρει στην ανακοίνωσή του ότι "παρακολουθεί καθημερινά την κατάσταση των νοσοκομείων, ανά νοσοκομείο και ανά ειδικότητα, σε συνεργασία τις διοικήσεις των Υγειονομικών Περιφερειών και έχει ήδη ανταποκριθεί στα όσα δεσμεύτηκε, με την αποπληρωμή των εφημεριών Ιανουαρίου στις 24/04/2012. "Ρεπορτάζ Υγείας

    Στην κορυφή