ΙΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ ZHTOYN OI ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΑΣΘΕΝΩΝ


Η Μη Κυβερνητική Οργάνωση για τον Καρκίνο 'Μείνε Δυνατός' και η Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων Οικογενειών για την Ψυχική Υγεία επισημαίνουν πως "η πρόσβαση στις νέες καινοτόμες θεραπείες αποτελεί ζήτημα ζωής για πολλούς από εμάς. Η συμβολή των νέων φαρμάκων στην αύξηση της επιβίωσης, στη βελτίωση της ποιότητας ζωής, αλλά και στην αποτροπή της νοσοκομειακής περίθαλψης είναι καθοριστικής σημασίας για τις σοβαρές χρόνιες παθήσεις." Στην ανακοίνωσή τους επισημαίνουν ακόμη:

"Υποστηρίζοντας λοιπόν ότι η γνώμη και οι ανάγκες των ασθενών για πρόσβαση σε νέες θεραπείες πρέπει να συνυπολογίζονται καθώς οι ίδιοι αποτελούν τον κύριο αποδέκτη, θα θέλαμε να καταγγείλουμε, στο υπό ψήφιση εφαρμοστικό νόμο, το αναφερόμενο μέτρο της αποζημίωσης των νέων φαρμακευτικών προϊόντων με την αυστηρή προϋπόθεση ότι αυτά αποζημιώνονται σε δεκαοκτώ (18) κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το μέτρο θα οδηγήσει μοιραία στην καθυστέρηση της πρόσβασης των Ελλήνων ασθενών στις νέες θεραπείες για ένα σημαντικό χρονικό διάστημα.

Ως ενεργοί σύλλογοι ασθενών διεκδικούμε την εξασφάλιση της έγκαιρης πρόσβασης των Ελλήνων ασθενών στη διαρκώς εξελισσόμενη φαρμακευτική καινοτομία σε συνδυασμό με την εφαρμογή πολιτικών υγείας προσανατολισμένων στην πρόληψη.

Η βελτίωση του επιπέδου ζωής του Ελληνικού πληθυσμού θα πρέπει να αποτελεί τον άμεσο στόχο ενός κράτους πρόνοιας και ο στόχος αυτός περιγράφεται στο νέο Μνημόνιο-2. Στο σημείο αυτό θέλουμε να τονίσουμε ότι η υιοθέτηση καινοτόμων θεραπειών από το σύστημα υγείας όταν συνεκτιμάται με τη δυνατότητα βελτίωσης του επιπέδου υγείας οδηγεί σε σημαντικά οικονομικά οφέλη.

Διεκδικούμε λοιπόν, την άμεση αναθεώρηση του εν λόγω μέτρου το οποίο αποκόπτει ουσιαστικά κατά ένα μεγάλο χρονικό διάστημα την πρόσβαση των ασθενών σε νέες σωτήριες θεραπείες πολλές φορές για απειλητικά για τη ζωή νοσήματα. Διεκδικούμε το δημόσιο και εποικοδομητικό διάλογο. Η πρόσβαση των ασθενών στη θεραπεία αποτελεί αυτονόητο και αδιαπραγμάτευτο δικαίωμα όλων."


    Στην κορυφή