ΙΣΑ: ΣΥΓΧΥΣΗ ΚΑΙ ΤΑΛΑΙΠΩΡΙΑ ΣΤΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ


"Σε συνέχεια της υπ΄ αριθμόν πρωτ. 911/12.03.2012 εγκύκλιου του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. με θέμα: «Συμμετοχή ασφαλισμένων στην αγορά φαρμάκων» δυνάμει της οποίας αναστέλλεται η εφαρμογή της υπ΄ αριθμόν Φ.42000/οικ.2555/353 (ΦΕΚ Β΄/497/28.02.2012) Κοινής Υπουργικής Απόφασης των κκ Υπουργών Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, μέχρι την σύνταξη του καταλόγου κατάταξης των φαρμάκων ανά θεραπευτική κατηγορία από τον Ε.Ο.Φ., ενημερώνουμε το σύνολο των ιατρών ότι το ποσοστό συμμετοχής που θα πρέπει να αναγράφεται στις συγκεκριμένες συνταγές είναι το αναφερόμενο στην ΚΥΑ. Και τούτο διότι καμία εγκύκλιος δεν μπορεί να τροποποιήσει ή να αναστείλει την εφαρμογή υπουργικής απόφασης. " Τα παραπάνω επισημαίνονται σε σημερινή ανακοίνωση του Ιατρικού Συλλόγου Αθήνας, ενώ ο πρόεδρος Γ. Πατούλης τονίζει:

"Περαιτέρω και με το παρόν καλούμε εκ νέου την Πολιτεία στην παραπάνω νομοθετική ρύθμιση να συμπεριλάβει τις σημαντικότερες από τις χρόνιες παθήσεις όπως, ενδεικτικά, τη στεφανιαία νόσο, την υπερλιπιδαιμία, τις βαριές ανοσοανεπάρκειες, τις χρόνιες μεταβολικές διαταραχές, τις χρόνιες νευροπάθειες, τη χρόνια νεφρική ανεπάρκεια στο ποσοστό συμμετοχής 10% της χορήγησης των φαρμάκων, όπως άλλωστε γίνονταν και μέχρι σήμερα."


    Στην κορυφή