ΙΣΑ ΠΡΟΣ ΥΠΟΥΡΓΟ ΥΓΕΙΑΣ: ''ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΒΟΛΗ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ 1 ΕΥΡΩ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΗ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗ.''


"Δυνάμει της υπ΄ αριθμ. πρωτ. Υ3Γ/ΓΠ 5547/30.05.2012, απόφασης του Υπηρεσιακού Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, κου. Χ. Κίττα, τροποποιήθηκε εκ νέου η με αριθμό ΔΥΓ3 (α)/οικ. ΓΥ/148/12 (ΦΕΚ Α΄545) Υπουργική Απόφαση, η οποία αφορά την επιβολή προστίμου ύψους 1 ευρώ για κάθε χειρόγραφη συνταγή από τους γιατρούς, μεταθέτοντας την ημερομηνία εφαρμογής την 1η Ιουλίου 2012.

Ενόψει της συγκρότησης νέας κυβέρνησης και της τοποθέτησης σας ως Υπουργού Υγείας, απευθυνόμεθα σε εσάς και ζητούμε την άμεση ανάκληση της προαναφερόμενης Υπουργικής Απόφασης." αναφέρει σε επιστολή του προς το νέο υπουργό Υγείας το ΔΣ του ΙΣΑ και προσθέτει:

"Δυστυχώς το σύστημα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης είναι κακοσχεδιασμένο και δυσλειτουργικό, καθώς τίθεται εκτός λειτουργίας για αρκετές ώρες σχεδόν καθημερινά, γεγονός που αποδεικνύει ότι δεν υπήρχαν εξ αρχής οι υποδομές για την ορθή και συνεχή λειτουργία του.

Δεν νοείται όμως οι ευθύνες των αρμόδιων φορέων να επιρρίπτονται στους γιατρούς και να καλούνται οι τελευταίοι να πληρώνουν την δυσλειτουργία των συστημάτων, προκειμένου να ασκήσουν το λειτούργημά τους.

Η μη δυνατότητα χορήγησης φαρμάκων στους ασθενείς, που τα έχουν μάλιστα άμεση ανάγκη, είναι ένα πρακτικό ζήτημα που δεν χωρεί αναβολές και «τεχνικά προβλήματα»!!

Παρακαλούμε για την άμεση παρέμβασή σας."


    Στην κορυφή