ΙΣΑ: ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΚΟΠΗ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ


Οι προσπάθειες του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, αναφορικά με την περικοπή των συντάξεων των συνταξιούχων του Δημοσίου, βρήκαν ανταπόκριση και παρατάθηκε με πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου η εφαρμογή του ν. 3863/2010 . Ο Πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών στις 7-12-2012 είχε συναντηθεί με τον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών κ. Σταϊκούρα και είχαν συζητήσει το σοβαρότατο αυτό ζήτημα, για το οποίο ο ΙΣΑ είχε καταθέσει σειρά εγγράφων και αίτηση θεραπείας ενώπιον του ΓΛΚ "με την οποία ζητούσαμε την περικοπή με βάση τα 60 και όχι τα 30 ημερομίσθια. Πράγματι ο Αναπληρωτής Υπουργός δεσμεύτηκε και με την πράξη νομοθετικού περιεχομένου που εκδόθηκε στο ΦΕΚ Α’ 256 από 31-12-2012 δόθηκε παράταση και την περικοπή της σύνταξης. Σύμφωνα με το Άρθρο 17 Ρύθμιση θεμάτων απασχόλησης συνταξιούχων Η διάταξη του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου 2 του άρθρου 16 του ν. 3863/2010 (Α΄ 115) αντικαθίσταται ως ακολούθως: «2. Όσοι συνταξιούχοι έχουν ήδη αναλάβει εργασία ή αυτοαπασχολούνται ή έχουν διοριστεί σε θέσεις της παραγράφου 2 του άρθρου 2 του ν. 3833/2010 (Α΄ 40), και έως την ισχύ του παρόντος νόμου δεν καταλαμβάνονταν από τις διατάξεις του άρθρου 63 του ν. 2676/1999 (Α΄ 1), όπως ίσχυαν έως την αντικατάστασή του με το παρόν άρθρο, οι ανωτέρω διατάξεις εφαρμόζονται από 1.1.2014. Οι διατάξεις του άρθρου 63 του ν. 2676/1999 (Α΄ 1), όπως αυτό ίσχυε έως την αντικατάστασή του με το παρόν, εξακολουθούν να ισχύουν έως 31.12.2013 για όσους συνταξιούχους είχαν ήδη υπαχθεί σε αυτές έως την έναρξη ισχύος του παρόντος. Από 1.1.2014 εφαρμόζονται και στην περίπτωση αυτή οι διατάξεις του παρόντος άρθρου, καταργούμενης κάθε αντίθετης διάταξης.»

Ο ΙΣΑ θα συνεχίσει να στέκεται αρωγός σε όλα τα μέλη του και να παρεμβαίνει έγκαιρα ώστε να διευθετούνται τα σοβαρότατα ζητήματα που ταλανίζουν τον χώρο της Υγείας και τους λειτουργούς της" καταλήγει στην ανακοίνωσή του.


    Στην κορυφή