ΙΣΑ: ΠΑΡΑΝΟΜΗ Η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΑΠΟ ΜΗ ΓΙΑΤΡΟ


Παράνομη πράξη αποτελεί η τροποποίηση της φαρμακευτικής αγωγής από μη γιατρό ,σύμφωνα με τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών.
Ο ΙΣΑ καλεί τα μέλη του ,να υπογράφουν τις πάσης φύσεως συνταγές ,που εκδίδουν, με την επισήμανση:«ΠΡΟΣΟΧΗ-ΟΥΔΕΜΙΑ ΕΥΘΥΝΗ ΦΕΡΩ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ», αποτυπωμένη σε αντίστοιχη σφραγίδα,την οποία ο ΙΣΑ πρόκειται να μοιράσει σε όλα τα μέλη του.

Η άποψη του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, είναι ότι οι φαρμακοποιοί δεν είναι γιατροί και δεν μπορούν να ασκούν ιατρικές πράξεις.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση του ΙΣΑ, η παράνομη άσκηση της ιατρικής ,συνιστά ποινικό αδίκημα. Ειδικότερα όπως αναφέρει τιμωρείται με φυλάκιση μέχρις ενός έτους και με χρηματική ποινή, όποιος χωρίς να έχει Πτυχίο της Iατρικής Σχολής Πανεπιστημίου ή ισοδύναμης σχολής του εξωτερικού, σφετερίζεται το τίτλο του γιατρού

"Είναι, πέρα από επικίνδυνο, αδιανόητο να ωθεί η ίδια η πολιτεία του φαρμακοποιούς στην διάπραξη ποινικά κολάσιμων πράξεων" σχολιάζει ο πρόεδρος του ΙΣΑ Γιώργος Πατούλης.
    Στην κορυφή