ΙΣΑ: ΝΑ ΕΞΑΙΡΕΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΓΙΑΤΡΟΙ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΟΙ ΜΕ ΤΑΜΕΙΑ


"Η εφαρμογή του «τέλους ακίνητης περιουσίας» που αποφασίσθηκε πρόσφατα ως μέτρο ενίσχυσης των δημοσίων εσόδων, επιβαρύνει υπέρμετρα σε αυτή τη δύσκολη συγκυρία, το σύνολο των ελευθεροεπαγγελματιών ιατρών που διαθέτουν ιδιόκτητο ιατρείο. Κι ενώ προβλέφθηκαν εξαιρέσεις για συγκεκριμένες κατηγορίες επαγγελμάτων από την καταβολή του τέλους, κάτι τέτοιο δεν προβλέφθηκε για τα ιατρεία", αναφέρει ο πρόεδρος του ΙΣΑ Γιώργος Πατουλής και προσθέτει:

"Έτσι, οι γιατροί, ελεύθεροι επαγγελματίες, ένας κλάδος που δοκιμάζεται σήμερα σκληρά, καλούνται να επιβαρυνθούν επιπλέον της εισφοράς επιτηδεύματος και εισοδήματος με ένα πρόσθετο τέλος, εφόσον είναι ιδιοκτήτες του ακινήτου που στεγάζουν το ιατρείο τους.

Όλα αυτά δε σε μια περίοδο που η Πολιτεία οφείλει ειδικά στους συμβεβλημένους με το Δημόσιο (ΟΠΑΔ) Ιατρούς, με βάση τη σύμβασή τους, αμοιβές δεκαοκτώ(18) και πλέον μηνών και συγκεκριμένα από τον Ιανουάριο του 2010, αφού έχει καταβληθεί μέρος μόνο των οφειλομένων για δύο μήνες του 2011. Σημειώνεται με έμφαση ότι το ύψος των οφειλομένων ξεπερνά πολλές φορές το ποσό των δεκάδων χιλιάδων ευρώ.

Ενόψει τούτου, ζητούμε το συμψηφισμό του τέλους ακίνητης περιουσίας για την επαγγελματική στέγη και του τέλους επιτηδεύματος για όσους γιατρούς εκκρεμεί αποδεδειγμένα ισόποση τουλάχιστον αμοιβή για παροχή υπηρεσιών σε ασφαλισμένους του Δημοσίου".


    Στην κορυφή