ΙΣΑ: ΜΗ ΕΚΔΟΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΚΛΗΣΕΩΝ ΚΑΤΑ ΓΙΑΤΡΩΝ ΟΠΑΔ


Το ΔΣ του ΙΣΑ όπως ανακοίνωσε σήμερα "ενημερώθηκε ότι ιατροί μέλη μας οι οποίοι, υπακούοντας και συμμορφούμενοι με τις υποδείξεις του ΔΣ του ΙΣΑ, αντί να παραλαμβάνουν τις σχετικές εντολές ασφαλισμένων του ΟΠΑΔ, ζητούσαν την καταβολή της ελάχιστης ιατρικής αμοιβής, με την έκδοση αντίστοιχης ΑΠΥ, κλήθηκαν από τον ΟΠΑΔ « για παροχή απόψεων».

Είναι αυτονόητο ότι οι γιατροί αυτοί, οι οποίοι ακολούθησαν τις επιταγές του ΔΣ του ΙΣΑ, ενήργησαν καλόπιστα ευρισκόμενοι σε κατάσταση ανάγκης και σύγκρουση καθηκόντων, χωρίς ουδεμία βεβαίως πρόθεση να παραβούν τους όρους της σύμβασής τους. Σημειώστε δε ότι στους γιατρούς αυτούς ο ΟΠΑΔ χρωστά δύο χρόνια δεδουλευμένα.

Για τους λόγους αυτούς, καλείστε, αναγνωρίζοντας τα παραπάνω, να απόσχετε από την έκδοση και αποστολή οποιασδήποτε σχετικής κλήσης προς ιατρούς μέλη μας, οι οποίοι ενήργησαν σύμφωνα με τις αποφάσεις του ΔΣ του ΙΣΑ.

Σας υπενθυμίζουμε κ. Πρόεδρε, την υποχρέωσή σας, σύμφωνα και με παλαιά δέσμευση δική σας και της ηγεσίας του Υπουργείου Υγείας, να καταβάλλετε στους συμβεβλημένους γιατρούς τα 350 εκατ. Ευρώ που τους οφείλετε".
    Στην κορυφή