ΙΣΑ: ΜΕΓΑΛΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΟ E-DIAGNOSIS


"Θέλουμε να σας επιστήσουμε την προσοχή δια της παρούσης, διότι το σύστημα e-diagnosis έχει παρουσιάσει μεγάλα τεχνικά προβλήματα, με αποτέλεσμα οι ιατροί να μην δύνανται να εκδώσουν παραπεμπτικά για παρακλινικές εξετάσεις για τα ταμεία τα οποία πρόσφατα εντάχθηκαν στον ΕΟΠΥΥ (ΕΤΑΑ, ΤΑΥΤΕΚΩ, ΕΤΑΠ-ΜΜΕ)και να οφείλουν να τα εκδώσουν χειρόγραφα τα οποία πρέπει να θεωρηθούν από τα επιμέρους ταμεία. Όπως γίνεται σαφές τα τεχνικά αυτά προβλήματα έχουν δημιουργήσει χάος και τεράστια ταλαιπωρία στους ιατρούς και στους ασφαλισμένους" όπως επισημαίνει ο ΙΣΑ σε επιστολή του προς τον πρόεδρο του ΕΟΠΥΥ Ε. Παπαγεωργόπουλο και προσθέτει:

"Επιπροσθέτως πρέπει να επιλυθεί το σοβαρότατο πρόβλημα της εσφαλμένης καταχώρισης ημερομηνίας από το συγκεκριμένο σύστημα. Συγκεκριμένα τα ηλεκτρονικά παραπεμπτικά εμφανίζονται με ημερομηνία έκδοσης, διαφορετική από την πραγματική, με αποτέλεσμα οι ιατροί σε κάποιον έλεγχο από την εφορία να κινδυνεύουν να θεωρηθούν άδικα, ότι φοροδιαφεύγουν εξαιτίας του ως άνω σφάλματος. Πρέπει λοιπόν, ως αρμόδια αρχή να γνωστοποιήσετε το συγκεκριμένο ζήτημα στο Υπουργείο Οικονομικών, προκειμένου να μην επιβληθούν άδικα πρόστιμα στους ιατρούς μέλη μας, εξαιτίας των τεχνικών προβλημάτων του συστήματος e-diagnosis.

Τέλος θέλουμε να σας επισημάνουμε εκ νέου, ότι ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών έχει εκφράσει τις επιφυλάξεις του για το σύντομο της περιόδου προετοιμασίας της εφαρμογής e-prescription, επισημαίνοντας τις ενδεχόμενες λειτουργικές δυσκολίες του συστήματος που θα ανακύψουν, οι οποίες θα έχουν ως συνέπεια την περαιτέρω ταλαιπωρία γιατρών και ασθενών.

Πρέπει λοιπόν να υπάρξει μια πρώτη περίοδος πιλοτικής εφαρμογής του προγράμματος, ώστε να καταγραφούν τυχόν προβλήματα και δυσκολίες του συστήματος και στη συνέχεια να δοθεί σε καθολική εφαρμογή η πλατφόρμα του e-prescription, διότι όπως φαίνεται, είναι ανεδαφική η εύρυθμη λειτουργία του, όταν το e-diagnosis το οποίο λειτουργεί για μεγάλο χρονικό διάστημα παρουσιάζει τόσο μεγάλα και σοβαρά σφάλματα, τα οποία παρακωλύουν την άσκηση του ιατρικού λειτουργήματος.

Παρακαλούμε για τις άμεσες ενέργειες σας."


    Στην κορυφή