ΙΣΑ: Η ΥΓΕΙΑ ΣΕ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΑ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΑ


Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο Ιατρικός Σύλλογος Αθήνας "Με αιφνιδιαστική τροπολογία επιχειρείται η με διάταξη νόμου πλήρης
απελευθέρωση της άσκησης του ιατρικού επαγγέλματος στα πλαίσια της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας από τα εξωιατρικά κεφαλαιουχικά συμφέροντα.

Με την προτεινόμενη διάταξη ουσιαστικά επιχειρείται η κατάργηση του περιορισμού της κατοχής κατ΄ ελάχιστο 51% του μετοχικού ή εταιρικού
κεφαλαίου κάθε ιατρικής εταιρείας (ιατρείου, πολυιατρείου, διαγνωστικού εργαστηρίου) υποχρεωτικά από ειδικευμένους ιατρούς. Αν οι δικηγορικές εταιρείες ανήκουν αποκλειστικά σε δικηγόρους, γιατί θα πρέπει οι ιατρικές να παραδοθούν πλήρως στους επιχειρηματίες. Ο κίνδυνος για τη δημόσια υγεία και την υγεία του Έλληνα πολίτη είναι τεράστιος," καταλήγει η ανακοίνωση.


    Στην κορυφή