ΙΣΑ: Η ΑΛΛΑΓΗ ΤΗΣ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΟΥΜΕΝΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΑΠΟ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΥΣ ΣΥΝΙΣΤΑ ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΑΣΚΗΣΗ ΤΗΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ


Ο Ι.Σ.Α. καταγγέλλει τις απαράδεκτες, οπως τις χαρακτηρίζει, ενέργειες του Υ.Υ.Κ.Α. και του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου, που εκχωρούν το δικαίωμα στους Φαρμακοποιούς να αντικαθιστούν τα συνταγογραφούμενα από τους θεράποντας ιατρούς σκευάσματα με άλλα.

Στην έννοια της ιατρικής πράξης περιλαμβάνεται ρητώς κατά νόμο (άρθρου 1 του ν. 3418/2005) κάθε πράξη που έχει ως σκοπό τη με οποιαδήποτε επιστημονική μέθοδο πρόληψη, διάγνωση, θεραπεία και αποκατάσταση της υγείας του ανθρώπου, αλλά και η συνταγογράφηση, Οι φαρμακοποιοί δεν είναι γιατροί και δεν μπορούν να ασκούν ιατρικές πράξεις. Η παράνομη άσκηση της ιατρικής συνιστά δε ποινικό αδίκημα (ΑΝ 1565/39- άρθρο 111επ).

Επιπλέον σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 23 του ΠΔ 340/1993 που αφορά τον Κώδικα Φαρμακευτικής Δεοντολογίας, απαγορεύεται στον φαρμακοποιό να αντικαθιστά με άλλα φάρμακα τα αναγραφόμενα σε ιατρική συνταγή χωρίς την έγκριση του ιατρού που εξέδωσε την συνταγή. Επίσης, σε περίπτωση διαπίστωσης παραβάσεων, προβλέπεται να επιβάλλονται στους υπευθύνους κυρώσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του ΠΔ 67/ 2000 και το Άρθρο 8 του Νόμου 3457/2006 που αφορά στην μεταρρύθμιση του συστήματος φαρμακευτικής περίθαλψης


Η θέση του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών είναι ότι "στους φαρμακοποιούς δεν επιτρέπεται να αλλάζουν τις συνταγές των γιατρών διότι αυτό συνιστά ποινικό αδίκημα και, όποιος φαρμακοποιός προβεί σε μια τέτοια πράξη, θα πρέπει να τιμωρείται σύμφωνα με τις ανωτερω διατάξεις.
Είναι, τέλος, αδιανόητο, να ωθεί η ίδια η πολιτεία του φαρμακοποιούς στην διάπραξη ποινικά κολάσιμων πράξεων".
Ο ΙΣΑ καλεί τα μέλη του να υπογράφουν τις πάσης φύσεως συνταγές που εκδίδουν, με την επισήμανση:
«ΠΡΟΣΟΧΗ-ΟΥΔΕΜΙΑ ΕΥΘΥΝΗ ΦΕΡΩ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ»,
αποτυπωμένη σε αντίστοιχη σφραγίδα.

    Στην κορυφή