ΙΣΑ: ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ-ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΕΟΠΥΥ ΓΙΑΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗ


"Στην από 16/11/2012 ανακοίνωση προς όλους τους πιστοποιημένους παρόχους υγείας του ΕΟΠΥΥ για την αποτύπωση-καταχώρηση όλων των απαιτήσεων πριν την ίδρυση του ΕΟΠΥΥ μας δημιουργήθηκαν πολλές ζωτικής σημασίας απορίες για τις οποίες στείλαμε ευθύς αμέσως επιστολή. Μέχρι σήμερα δεν λάβαμε ουδεμία απάντηση, παρότι ήδη έχουν παρέλθει αρκετές ημέρες και ενώ η καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης είναι η 10-12-2012. Ως εκ τούτου σας και ύστερα από εκτενή διερεύνηση του θέματος με την Νομική Υπηρεσία του Συλλόγου μας σας καλούμε να προβείτε στις εξής ενέργειες" αναφέρει στις οδηγίες προς τα μέλη του ο Ιατρικός Σύλλογος Αθήνας (IΣΑ):

α) όσοι από τους ιατρούς είχατε μεν σύμβαση με τα ασφαλιστικά ταμεία προ ΕΟΠΥΥ αλλά δεν συνάψατε σύμβαση με τον ΕΟΠΥΥ, με αποτέλεσμα να μην έχετε κωδικούς για το e-dapy και άρα να μην έχετε δυνατότητα ηλεκτρονικής καταχώρησης των απαιτήσεων σας, μέχρι την διευθέτηση του καίριου αυτού ζητήματος, σας προτείνουμε να εκτυπώσετε τις επισυναπτόμενες καταστάσεις και να τις καταθέσετε στο πρωτόκολλο του ΕΟΠΥΥ και να λάβετε σχετικό αντίγραφο τους με αριθμό πρωτοκόλλου.

β) σε όσα ταμεία (π.χ. ΟΠΑΔ, ΤΑΥΤΕΚΩ) δεν έχουν κοπεί ΑΠΥ θα προβαίνετε σε καταχώρηση μόνο με τον αριθμό πρωτοκόλλου της υποβολής της αναλυτικής μηνιαίας κατάστασης, χωρίς να συμπληρώνετε τον αριθμό απόδειξης.

γ) Για το ΕΤΑΠ-ΜΜΕ που μπαίνει στον ΕΟΠΥΥ από 1/12/2012 έως ότου προβλεφθεί σαν πεδίο στο e-dapy , καταθέστε τις επισυναπτόμενες καταστάσεις στο τμήμα πρωτοκόλλου του ΕΟΠΥΥ, όπως αναφέρετε στη παράγραφο (α) .

δ) Σε κάποια ταμεία (π.χ. Οίκο Ναύτου) που δεν υπάρχουν αριθμοί πρωτοκόλλου, διότι η υποβολή γινόταν ηλεκτρονικά και με αποστολή με συστημένα γράμματα μέσω ταχυδρομείου, καταχωρήστε μόνο με την ημερομηνία υποβολής της αναλυτικής κατάστασης και στις παρατηρήσεις αιτιολογήστε οτι η υποβολή γινόταν είτε ηλεκτρονικά ή με το ταχυδρομείο .

ε) Επίσης στα ταμεία που εντάχτηκαν σε ενιαίο ασφαλιστικό φορέα όπως Α)Το ΤΑΥΤΕΚΩ (ΤΑΠΟΤΕ, ΔΕΗ, Ταμείο τραπεζών), Β)Το ΕΤΑΑ (ΤΣΑΥ, ΤΣΕΜΔΕ, Ταμείο δικηγόρων και συμβολαιογράφων) Γ)ΟΠΑΔ (ΟΠΑΔ, ΤΥΔΚΥ) και ΕΤΑΠ-ΜΜΕ (ΤΣΕΥΠ, ΤΑΙΣΥΤ ΤΑΤΑ), επειδή δεν υπάρχει πρόβλεψη για καταχώρηση των απαιτήσεων των επιμέρους ταμείων καταχωρήστε στο πεδίο ασφαλιστικό ταμείο ΕΤΑΑ και στις παρατηρήσεις καταχωρήστε το επιμέρους ταμείο.

Σε κάθε περίπτωση η Νομική Υπηρεσία του ΙΣΑ συνεχίζει να δέχεται τα δικαιολογητικά για την κατάθεση των σχετικών αγωγών , η κατάθεση των οποίων έχει ξεκινήσει από τον προηγούμενο Μάιο και θα συνεχίσουμε μέχρι την αποπληρωμή των απαιτήσεων των μελών μας. "
    Στην κορυφή