ΙΣΑ: ΑΥΘΑΙΡΕΤΗ ΚΑΙ ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΗ Η ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΤΙΜΩΝ ΓΙΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΟΠΥΥ


"Με την με αριθμ. πρωτ. 49976/5-12-2012 απόφασή του ο ΕΟΠΥΥ ανακοίνωσε νέα ανώτατη ασφαλιστική τιμή για διαγνωστικές εξετάσεις από τους ιδιωτικούς συμβεβλημένους παρόχους.

Η οικονομική συγκυρία δεν μπορεί να αποτελέσει επαρκές ηθικό και νομικό έρεισμα για τη δραματική μείωση των ιατρικών αμοιβών σε τέτοιο μάλιστα σημεία ώστε τα σύγχρονα εργαστήρια να μην μπορούν να ανταποκριθούν στο κόστος λειτουργίας τους, όπως αυτό έχει διαμορφωθεί κάτω από συγκεκριμένες κατά τόπο και χρόνο οικονομικές και τεχνικές συνθήκες." επισημαίνει σε ανακοίνωσή του το ΔΣ του ΙΣΑ και προσθέτει:

"Η απόφαση αυτή δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή επιπλέον αφού είναι αυθαίρετη, εκδόθηκε χωρίς προς τούτο νόμιμη εξουσιοδότηση του ΔΣ του ΕΟΠΥΥ, αλλά και επιπλέον είναι αδύνατη στην υλοποίησή της.

Αποτελεί ακόμη ένα δείγμα προχειρότητας, δυστυχώς, αφού ζητείται η εφαρμογή της χωρίς καν την αναγκαία υποδομή και ειδικότερα χωρίς οι αρμόδιες υπηρεσίες του ΕΟΠΥΥ να έχουν διασφαλίσει τον ορθό υπολογισμό της συμμετοχής των ασφαλισμένων.


Ζητούμε την άμεση ανάκληση της απόφασης αυτής, κατά της οποία ο ΙΣΑ επιφυλάσσεται να προσφύγει δικαστικώς, " καταλήγει η ανακοίνωση του Ιατρικού Συλλόγου Αττικής.
    Στην κορυφή