ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ: ΝΑ ΔΟΘΕΙ ΛΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΕΙΨΗ ΦΑΡΜΑΚΩΝ


Με επιστολή του προς τον Πανελλήνιο Φαρμακευτικό Συλλογο το ΔΣ του Ιατρικού Συλλόγου Πειραιά επισημαίνει μεταξύ άλλων πως "οποιαδήποτε αντικατάσταση φαρμάκου απαγορεύεται και ότι σε αυτή την πράξη μπορεί να προβεί μόνον ο θεράπων ιατρός, διότι αυτός και μόνο έχει την ευθύνη της θεραπευτικής φαρμακευτικής αγωγής προς τον άρρωστο." Η επιστολή εχει ως εξής:
Προς

τον Πρόεδρο και το Δ.Σ.

του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου

Πάγια θέση του Ιατρικού Συλλόγου Πειραιά ήταν και είναι η αλληλεγγύη στις διεκδικήσεις των εργαζόμενων. Αυτή δε η αλληλεγγύη γίνεται εντονότερη όταν οι αγώνες αυτοί γίνονται από εμπλεκόμενους στην Υγεία Φορείς.

Απαιτούμε όμως από όλους να γίνονται εξίσου σεβαστά και να υπάρχει αλληλεγγύη στα Εργασιακά, Επιστημονικά και Θεσμικά Δικαιώματά μας από Πολίτες και Φορείς, πολύ δε περισσότερο από εμπλεκόμενους στην Υγεία Θεσμικούς Φορείς.

Ως εκ τούτου θεωρούμε ατυχές το αίτημα δυνατότητας υποκατάστασης συνταγογραφηθέντων σκευασμάτων σε περιόδους ελλείψεως ή ανεπαρκούς τροφοδοσίας της αγοράς, λόγω «σφιχτής» πιστωτικής πολιτικής της φαρμακοβιομηχανίας, στο Δελτίο Τύπου που εξεδόθη από τον Πανελλήνιο Φαρμακευτικό Σύλλογο στις 15-9-2012, μετά το πέρας της Γενικής του Συνέλευσης.

Υπενθυμίζουμε στον Πανελλήνιο Φαρμακευτικό Σύλλογο, ότι οποιαδήποτε αντικατάσταση φαρμάκου απαγορεύεται και ότι σε αυτή την πράξη μπορεί να προβεί μόνον ο θεράπων ιατρός, διότι αυτός και μόνο έχει την ευθύνη της θεραπευτικής φαρμακευτικής αγωγής προς τον άρρωστο. Προς αντιμετώπιση οποιασδήποτε έλλειψης φαρμάκου υφίσταται στην αγορά, όπως και παλαιότερα σας έχουμε κάνει γνωστό, μόνον ο ιατρός, αφού ενημερωθεί περί της πραγματικής ελλείψεως, μπορεί να προβεί σε αντικατάσταση του φαρμάκου και της δοσολογίας.

Προκειμένου να προστατευθεί ο ασθενής και η Δημόσια Υγεία ουδεμία αντιποίηση ιατρικής ιδιότητας και ειδικότητας θα γίνει ανεκτή από εμάς, ως εκ τούτου προς άρση οιασδήποτε παρεξήγησης και αντέγκλησης ζητάμε την άμεση απόσυρση του αιτήματός σας αυτού. Σας καλούμε δε να επιλύσουμε από κοινού και με το Υπουργείο Υγείας τις ελλείψεις φαρμάκων στην αγορά (πχ. sintrom). Γνωρίζετε ήδη και ζητάμε και από σας να το διαφυλάξετε επισημαίνοντάς το στα μέλη σας ως ΠΦΣ, ότι χορήγηση και αντικατάσταση φαρμάκων (εκτός ΜΗΣΥΦΑ) χωρίς ιατρική συνταγή δεν επιτρέπεται, κάτι που τηρείται με αυστηρότητα στην Ευρώπη-Αμερική-Αυστραλία, στην δε χώρα μας υπάρχει μία χαλαρότητα, την οποία όλοι πρέπει να λάβουμε μέτρα να εξαλλείψουμε.

Ο Ιατρικός Σύλλογος Πειραιά εντός των προσεχών ημερών θα προβεί σε θέσεις και δράσεις για την προστασία της υπάρχουσας νομοθεσίας και της άρσης της χαλαρότητας.
    Στην κορυφή