ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ: ΝΑ ΑΠΟΣΥΡΘΕΙ Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΟΠΥΥ


Ο Ιατρικός Σύλλογος Πειραιά καταγγέλλει "το νέο «πραξικόπημα» για την υγεία των ασφαλισμένων και τους ιατρούς, «Ενιαίος Κανονισμός Παροχών Υγείας του ΕΟΠΥΥ», που δημοσιεύτηκε και υπογράφουν Λοβέρδος, Κουτρουμάνης και Σαχινίδης.

Ο Κανονισμός αυτός τον οποίο «για τα μάτια του κόσμου» η Πολιτική Ηγεσία (Α. Λοβέρδος, Γ. Κουτρουμάνης, Αθ. Δρέττα) είχαν αναρτήσει στο διαδίκτυο τάχα για διαβούλευση και ενώ όλος ο Ιατρικός Κόσμος και οι ασφαλισμένοι χρήστες υπηρεσιών υγείας τον είχαν απορρίψει, δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, με ελάχιστες αλλαγές -και αυτές προς το χειρότερο- για τις παροχές Υγείας και τους παρέχοντες τις υπηρεσίες Ιατρούς.

Ο Κανονισμός αυτός αποτελεί ένα πρόχειρο κείμενο, χωρίς οικονομοτεχνική μελέτη, που καταρτίστηκε για να εξυπηρετήσει μόνο τα εξωιατρικά επιχειρη-ματικά συμφέροντα, υποβαθμίζει τις παροχές υγείας προς τον πολίτη, τον οποίο καλεί «να βάλει το χέρι στην τσέπη» και απαξιώνει και προσβάλει τον ιατρό και το έργο του, χρησιμοποιώντας τον ως «εργάτη γαλέρας», προκειμένου να ολοκληρωθεί το ξεπούλημα της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (Π.Φ.Υ.)."
Ο Σύλλογος ζητά την άμεση απόσυρση του επισημαίνοντας πως "οι αντιδράσεις που θα υπάρξουν δεν θα επιτρέψουν να εφαρμοστεί!"    Στην κορυφή