ΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ


Το Κέντρο Ψυχικής Υγείας του Γενικού Νοσοκομείου Νοσημάτων Θώρακος Αθηνών « Η Σωτηρία» πραγματοποιεί Ημερίδα με θέμα «Ο ρόλος και οι δραστηριότητες του Κέντρου Ψυχικής Υγείας στην παροχή υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας, την Τετάρτη 9 Νοεμβρίου 2011, (11:00 - 13:30 ),στο Αμφιθέατρο του Νοσοκομείου.

Στην Ημερίδα Χαιρετισμό θα απευθύνει ο Διοικητής ΓΝΝΘΑ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ», κ. Γεώργιος Παπαδόπουλος και σύμφωνα με το πρόγραμμα :
«Ο ρόλος των ενδιάμεσων δομών Ψυχικής Υγείας» από τον Δρ. Ιωάννη Βαρτζόπουλο, ψυχίατρο, Δ/ντής ΚΨΥ.
«Κοινοτικές δράσεις του Κέντρου Ψυχικής Υγείας», Αργυρώ Ζαχαριά, Κοινωνική Λειτουργός.
«Μορφές Ψυχοπαθολογίας στη σύγχρονη εποχή», Ξανθή Χαραλάμπους, Κλινική Ψυχολόγος.
«Σύγχρονες Απόψεις για την ψυχική υγεία παιδιού, εφήβου και οικογένειας» Γεώργιος Φρέρης, Ιατροπαιδαγωγικό Τμήμα ΚΨΥ, Παιδοψυχίατρος Επιμελητής Α.

Το Κέντρο Ψυχικής Υγείας ξεκίνησε τη λειτουργία του το Δεκέμβριο του 2009. Πρόκειται για μια από τις πλέον εξελιγμένες και καλά οργανωμένες κοινοτικές μονάδες ψυχικής υγείας για την κάλυψη των αναγκών ψυχικής υγείας της τομεοποιημένης περιοχής του Δήμου Γαλατσίου και του 6ου Διαμερίσματος του Δήμου Αθηναίων το οποίο και συγχρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ. Παρέχει υπηρεσίες ψυχικής υγείας σε παιδιά, εφήβους, (από 0 έως 18 ετών) και τις οικογένειες τους καθώς και σε ενήλικες καλύπτοντας το φάσμα όλων των ψυχοκοινωνικών δυσκολιών, με εξαίρεση τις εξαρτήσεις και τα επείγοντα περιστατικά που χρήζουν νοσοκομειακής αντιμετώπισης.
    Στην κορυφή