ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΚΑΡΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΠΑΔ


Ενημέρωση για τα συστήματα της Κοινωνίας της Πληροφορίας που πρόκειται να εφαρμοστούν σε ασφαλισμένους έκανε ο Πρόεδρος του ΟΠΑΔ κος Κούτρας στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών.

Το πρόγραμμα που διεξάγει ο ΟΠΑΔ θα λειτουργήσει σε πρώτη φάση πιλοτικά για ασφαλισμένους του ΤΥΔΚΥ την 1ηΣεπτεμβρίου 2012, ξεκινώντας από το Νομό Κορινθίας με την έκδοση 3.000 ηλεκτρονικών καρτών ασφάλισης για ασφαλισμένους και παρόχους υγείας (γιατροί, φαρμακοποιοί, Κέντρα Υγείας, Νοσοκομεία). Μέσα από το πρόγραμμα αυτό, γιατροί και ασθενείς θα λάβουν πιστοποιημένη ηλεκτρονική κάρτα ασφάλισης, στην οποία θα αναγράφονται υποχρεωτικά τα δημογραφικά τους στοιχεία και το ΑΜΚΑ, και επιπλέον προαιρετικά κάποια επιμέρους ιατρικά στοιχεία που επιθυμεί ο ίδιος ο ασφαλισμένος (π.χ. ομάδα ΑΒΟ, Rhκλπ). Στόχος του προγράμματος είναι σε πρώτη φάση η αυστηρότερη ταυτοποίηση των ιατρικών επισκέψεων των ασφαλισμένων στους γιατρούς του και παράλληλα η διευκόλυνση των παρόχων υγείας και των ασφαλισμένων μέσα από την παράκαμψη της γραφειοκρατίας, την απευθείας ηλεκτρονική διασύνδεση γιατρού – ασθενή – φαρμακοποιού και την άμεση εξυπηρέτηση των ασθενών με την ελαχιστοποίηση εγγράφων. Σε δεύτερη φάση , προγραμματίζεται μια πιο εκτεταμένη εφαρμογή της ηλεκτρονικής κάρτας, που να εμπεριέχει και ιατρικά στοιχεία του ασθενή.

Κατά τη συνεδρίαση, ο Πρόεδρος του ΙΣΑ, κος Γιώργος Πατούλης τόνισε η δημιουργία μιας κοινής ηλεκτρονικής κάρτας υγείας στην οποία όλοι οι γιατροί θα μπορούν να παρακολουθούν την πορεία της ασθένειας του ασφαλισμένου. Μια τέτοια ηλεκτρονική βάση δεδομένων δίνει τη δυνατότητα στον θεράποντα ιατρό να έχει την άρτια παρακολούθηση του ασθενή του αλλά και στην ελληνική πολιτεία να ελέγχει τον λειτουργό υγείας στη σωστή ή μη άσκηση του ιατρικού επαγγέλματος. Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών είναι παρόν για να συζητήσει και να συνδιοργανώσει με τους αρμόδιους φορείς της Πολιτείας ένα άρτιο σύστημα ηλεκτρονικής κάρτας Υγείας, μέσα από την τεχνογνωσία και την επιστημονική αρτιότητα που θα συμβάλλει αποτελεσματικά στην ποιοτικότερη παροχή υπηρεσιών υγείας στους πολίτες.    Στην κορυφή