ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ


Ολοκληρώθηκε, με τη συμμετοχή επιστημόνων, κρατικών και ιδιωτικών φορέων και οργανισμών που εμπλέκονται στον κλάδο των τροφίμων, η ηλεκτρονική δημόσια διαβούλευση που πραγματοποίησε ο ΕΦΕΤ με στόχο την αναθεώρηση επί τα βελτίω συγκεκριμένων άρθρων του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών (88-91) που σχετίζονται με τη διακίνηση και εμπορία κρέατος.

Στη διαβούλευση, που διήρκεσε ένα μήνα, απέστειλαν μεταξύ άλλων σχόλια κλαδικές ενώσεις, εταιρείες τροφίμων, μία καταναλωτική οργάνωση, καθηγητές ΑΕΙ / ΤΕΙ και υπηρεσιακά στελέχη από διάφορες κρατικές υπηρεσίες.

Οι σημαντικότερες αλλαγές που εισάγονται με την νέα πρόταση που κατατέθηκε είναι οι εξής :

Αναθεωρείται ο τρόπος κατηγοριοποίησης των προϊόντων με βάση το κρέας και των παρασκευασμάτων κρέατος.
Διευκρινίζονται θέματα επισήμανσης των προϊόντων που αναφέρονται στις κατηγορίες αυτές.
Καθορίζονται τα επιτρεπόμενα συστατικά και πρόσθετα, καθώς και ειδικές προδιαγραφές για συγκεκριμένες κατηγορίες προϊόντων που παρουσιάζουν εθνικό ενδιαφέρον (γύρος, σουβλάκι, κλπ).
Γίνεται καταγραφή ελληνικών παραδοσιακών προϊόντων που μπορεί να αποτελέσει τη βάση για μελλοντική κατοχύρωση των προδιαγραφών παρασκευής τους.

Σημειώνεται ότι το τελικό σχέδιο προετοιμάσθηκε από μικτή ομάδα εργασίας στην οποία μετείχαν εκπρόσωποι του ΕΦΕΤ, του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, του Γενικού Χημείου του Κράτους, του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών Επεξεργασίας Κρέατος (ΣΕΒΕΚ) και του Συνδέσμου για την Προστασία και την Ανάπτυξη της Ελληνικής Παραγωγής – Εμπορίας και Μεταποίησης Κρέατος Βορείου Ελλάδας (ΣΠΑΚΒΕ).

Οι απόψεις που διατυπώθηκαν στην ηλεκτρονική διαβούλευση έχουν διαβιβασθεί στα μέλη της ομάδας εργασίας και θα ληφθούν υπ' όψιν για τη διαμόρφωση του τελικού κειμένου. Το τελικό κείμενο θα γνωστοποιηθεί στα αρμόδια κοινοτικά όργανα και εν συνεχεία θα ενταχθεί στον Κώδικα Τροφίμων & Ποτών.

Σε δηλώσεις του ο Πρόεδρος του ΕΦΕΤ Γιάννης Μίχας τόνισε ότι «Όπως έχουμε επισημάνει κατ' επανάληψη, οι αρμοδιότητες του ΕΦΕΤ δεν περιορίζονται μόνο στον έλεγχο των επιχειρήσεων των τροφίμων και στην προσπάθεια για τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας και την προστασία του πολίτη καταναλωτή. Ιδιαίτερα σημαντικός είναι ο θεσμικός μας ρόλος και στη διαμόρφωση ενός υγιούς και σύγχρονου νομοθετικού πλαισίου που θα στηρίζει την επιχειρηματικότητα και τον υγιή ανταγωνισμό, πράγμα που κάνουμε και στη συγκεκριμένη περίπτωση μέσα από τον διάλογο και την διαβούλευση για την αναθεώρηση άρθρων του Κ.Τ.Π. Στόχος μας είναι η ενίσχυση της παραγωγικής βάσης της χώρας, η υποστήριξη της υγιούς επιχειρηματικότητας και η ανάδειξη της ποιότητας της εγχώριας παραγωγής στο ιδιαίτερα ανταγωνιστικό διεθνές περιβάλλον, μέσω των οποίων μπορεί να διαμορφωθούν ευνοϊκές συνθήκες ανάπτυξης, που τόσο πολύ έχει ανάγκη η χώρα μας».


    Στην κορυφή