Η ανεκτίμητη συμβολή της τεχνολογίας στη Νευροχειρουργική


Η τεχνολογική επανάσταση που έχει συντελεστεί τα τελευταία χρόνια, έχει προσφέρει νέα εργαλεία στον νευροχειρουργό, με αποτέλεσμα οι
χειρουργικές επεμβάσεις να εκτελούνται με μεγαλύτερη ευκολία, αποτελεσματικότητα και ασφάλεια. Μάλιστα, η ταχέως εξελισσόμενη τελειοποίησή της δεν αποκλείει την εκτέλεση χειρουργικών επεμβάσεων που μέχρι σήμερα δεν ήταν εφικτές.

Ο περιορισμένος του χειρουργικού τραύματος και των ανατομικών δομών, αλλά και του χειρουργικού χρόνου, η ακριβής εντόπιση των παθήσεων του εγκεφάλου και ακριβής οριοθέτηση των όγκων εγκεφάλου και σπονδυλικής στήλης και η εστίαση στο ακριβές σημείο της προκαθορισμένης βλάβης συγκαταλέγονται μεταξύ των πλεονεκτημάτων της χρήσης της. Ο ασθενής αναρρώνει γρηγορότερα και επανέρχεται στις καθημερινές δραστηριότητές του συντομότερα, με αποτέλεσμα τη μείωση του κόστους λόγω βραχύτερης νοσηλείας και κατ επέκταση την οικονομία του ασφαλιστικού συστήματος. Μεταξύ των τεχνολογικών επιτευγμάτων που έδωσαν νέες δυνατότητες στον νευροχειρουργό είναι η γενικευμένη εφαρμογή του χειρουργικού μικροσκοπίου.

Με την πάροδο των ετών υπήρξε εξέλιξη και βελτίωση των μικροσκοπίων, στα οποία τελειοποιήθηκε η οπτική, εξελίχθηκε η μηχανική τους κίνηση με ηλεκτρομαγνητικό έλεγχο και προστέθηκαν στοιχεία της ψηφιακής τεχνολογίας.

Επίσης, η εισαγωγή και η σταδιακή βελτίωση της νευροπλοήγησης, αποτελεί ένα βοήθημα για τον προσανατολισμό του νευροχειρουργού και τον καλύτερο εντοπισμό των βλαβών που πρέπει να προσπελάσει.

Η ανάπτυξη και η εφαρμογή του συνεχούς διεγχειρητικού νευροφυσιολογικού ελέγχου, δίνει τη δυνατότητα καταγραφής δεδομένων παρακολούθησης της λειτουργίας των πυρήνων του στελέχους του εγκεφάλου και των κινητικών και αισθητικών οδών ή της οπτικής οδού.

Σημαντική βοήθεια παρέχει και η διεγχειρητική φλοιογραφία, κυρίως στα χειρουργεία επιληψίας ή και επεμβάσεις εγκεφάλου με τον ασθενή σε
εγρήγορση. Έδωσε τη δυνατότητα να γίνονται επεμβάσεις κοντά σε ευγενείς περιοχές του εγκεφάλου, όπως στο κέντρο του λόγου, στις κινητικές περιοχές, στη βάση του κρανίου, ακόμα και στο εγκεφαλικό στέλεχος, περιοχές που μέχρι πρότινος αποτελούσαν τα «άβατα» του εγκεφάλου. Εντοπίσεις όγκων ή άλλων βλαβών στις περιοχές αυτές χαρακτηρίζονταν ως ανεγχείρητες περιπτώσεις.

Η προαναφερθείσα τεχνολογία έχει αποδειχτεί περισσότερο χρήσιμη στους ενδοκοιλιακούς όγκους, τα γλοιώματα χαμηλής κακοήθειας, τις μέσες κροταφικές εκτομές λοβού, τα μέσα σφηνοειδή μηνιγγιώματα τα επιλεγμένα μακροαδενώματα υπόφυσης, τα επιλεγμένα γλοιώματα υψηλής κακοήθειας ή τα υποτροπιάζοντα γλοιώματα.

Η χρήση των ενδοσκοπίων για ενδοσκοπικές επεμβάσεις στον εγκέφαλο και την σπονδυλική στήλη δημιουργούν νέα δεδομένα για επεμβάσεις όπως η ενδοσκοπική λύση διαφραγματικής συριγγομυελίας, η ενδοσκοπική διασφηνοειδική αφαίρεση αδενωμάτων υποφύσεως, η ενδοσκοπική
μικροδισκεκτομή, και οι Κοιλιοστομίες αφαίρεση αιματωμάτων εγκεφάλου.

Η σύγχρονη τεχνολογία βρίσκει επίσης εφαρμογή σε επεμβάσεις όλης της χειρουργικής γκάμας της σπονδυλικής στήλης, τόσο με τη χρήση
νευροπλοήγησης, όσο και με την τοποθέτηση τελευταίας τεχνολογίας τεχνητών δίσκων και αποκατάστασης καταγμάτων (κυφοπλαστική), αλλά και σε ενδο-αγγειακές επεμβάσεις για τον εμβολισμό ανευρυσμάτων και αγγειακών δυσπλασιών εγκεφάλου και νωτιαίου μυελού.

Τα τελευταία δύο χρόνια το Ιατρικό Αθηνών εφαρμόζεται η προαναφερόμενη τεχνολογία, ενώ στο άμεσο μέλλον αναμένεται η τοποθέτηση του Elekta Gamma Knife Model 4C ενός υπερσύγχρονου και απόλυτης ακριβείας ακτινοχειρουργικού μηχανήματος ρομποτικής τεχνολογίας για την αναίμακτη αντιμετώπιση παθήσεων όπως μικρών ακουστικών νευρινωμάτων και μεταστατικών εγκεφαλικών και σπονδυλικών όγκων.

Τέλος, θα πρέπει να αναφερθούν και οι νευρικές προθέσεις με τη μέθοδο της νευροπλοήγησης που περιλαμβάνουν βιολογικές προθέσεις για τη γονιδιακή θεραπεία γλοιωμάτων, εγκεφαλικών και διαταραχών κίνησης, μεταμόσχευσης βλαστοκυττάρων για διαταραχές κίνησης και τεχνικές αναδόμησης ιστού για τον ίδιο τον ιστό του νευρικού συστήματος.

Η τεχνολογική πρόοδος ήδη έχει μεταμορφώσει τον νευροχειρουργικό κλάδο και μελλοντικά αναμένεται να αλλάξει το σύνολο της νευροχειρουργικής πρακτικής.

ΛΙΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ
ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ

www.neuroservices.gr


    Στην κορυφή