Η ΥΓΕΙΑ ΤΩΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΜΑΣ


Η Εθνική Έρευνα Υγείας πραγματοποιήθηκε το τελευταίο τρίμηνο του έτους 2009 σε ολόκληρη τη Χώρα, στο πλαίσιο ενός κοινοτικού στατιστικού προγράμματος στο οποίο συμμετέχουν όλα τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Βασικός στόχος της έρευνας είναι η καταγραφή και παρακολούθηση της υγείας του πληθυσμού ανάλογα με τα δημογραφικά χαρακτηριστικά (φύλο και ηλικία), την εκπαίδευση και την ασχολία. Ειδικότερα, διερευνώνται θέματα που αφορούν:
- στην κατάσταση υγείας,
- στην χρήση υπηρεσιών υγείας,
- στους παράγοντες που επηρεάζουν –θετικά ή αρνητικά– την κατάσταση της υγείας, όπως η φυσική άσκηση, η υγιεινή διατροφή, το κάπνισμα, η κατανάλωση αλκοόλ κλπ.

Ι. ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΓΕΙΑΣ

1. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΓΕΙΑΣ – ΧΡΟΝΙΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ – ΧΡΟΝΙΟΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ
- Το 75,33% του πληθυσμού ηλικίας 15 ετών και άνω δηλώνει ότι έχει πολύ καλή ή καλή υγεία, το 16,54% μέτρια υγεία και το 8,13% κακή ή πολύ κακή υγεία.
- Οκτώ στους δέκα άνδρες (81,03%) και επτά στις δέκα γυναίκες (69,89%) δηλώνουν πολύ καλή ή καλή υγεία.
-Τέσσερις στους δέκα (39,75%) δηλώνουν ότι αντιμετωπίζουν κάποιο χρόνιο πρόβλημα υγείας ή χρόνια πάθηση, ενώ στον πληθυσμό ηλικίας 65 ετών και άνω η αναλογία γίνεται οκτώ στους δέκα (77,89%).
- Δύο στους δέκα (22,76%) δηλώνουν ότι, λόγω κάποιου προβλήματος υγείας, έχουν περιορίσει τις συνήθεις δραστηριότητές τους ή έχουν δυσκολευτεί σε αυτές, κατά τη διάρκεια, τουλάχιστον, των τελευταίων 6 μηνών, πριν την ημέρα διενέργειας της έρευνας. Η αναλογία για άτομα ηλικίας 65 ετών και άνω γίνεται 6 στους δέκα (56,02%).

2. ΕΠΙΠΟΛΑΣΜΟΣ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ
- Το 3,46% του πληθυσμού δήλωσε ότι πάσχει από χρόνια βρογχίτιδα, χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια, εμφύσημα, το 1,45% από έμφραγμα του μυοκαρδίου, το 2,17% από στεφανιαία νόσο ή και στηθάγχη, το 2,09% από καρδιακή ανεπάρκεια και το 5,68% από αρρυθμία (ταχυπαλμία, κολπική μαρμαρυγή, κοιλιακές αρρυθμίες, βραδυκαρδίες).
- Το 4,33% του πληθυσμού δήλωσε ότι πάσχει από άσθμα (συμπεριλαμβανομένου του αλλεργικού άσθματος). Στους πάσχοντες τα υψηλότερα ποσοστά αφορούν στις ηλικίες 65 ετών και άνω (35,2%) και στην ηλικιακή ομάδα 15 – 34 ετών (29,2%).
- Ένας στους πέντε δήλωσε ότι έχει υπέρταση. Τα ποσοστά των ανδρών και των γυναικών με υπέρταση είναι 17,71% και 22,49%, αντίστοιχα.
- Το 5,04% του πληθυσμού δήλωσε ότι πάσχει από ρευματοειδή αρθρίτιδα. Στους 10 πάσχοντες οι 8 είναι γυναίκες και 2 άνδρες. Τα ποσοστά των πασχόντων στους άνδρες και στις γυναίκες είναι 2,46% και 7,50%, αντίστοιχα.
- Από σακχαρώδη διαβήτη πάσχει το 7,92% του πληθυσμού.
- Διαταραχή στη χοληστερίνη, στα λιπίδια και στα τριγλυκερίδια δήλωσε ότι αντιμετωπίζει το 14,98% του πληθυσμού.
-Από καρκίνο δήλωσε ότι πάσχει το 1,72% του πληθυσμού. Συγκεκριμένα, πάσχει το 1,65% των ανδρών και το 1,78 των γυναικών.
- Χρόνιο άγχος δήλωσε ότι αντιμετωπίζει το 4,22% του πληθυσμού.


ΙΙ. ΧΡΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

1. ΧΡΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ – ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΜΑΣΤΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΤΑ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ
- Πέντε στις δέκα γυναίκες ηλικίας 15 ετών και άνω έχουν κάνει, κάποια στιγμή στη ζωή τους, μαστογραφία. Η αναλογία γίνεται επτά στις δέκα (66,83%) για την ηλικιακή ομάδα 35 – 54 ετών.

- Η πρόληψη είναι ο κύριος λόγος για τον οποίο μία γυναίκα κάνει μαστογραφία. Έξι στις δέκα γυναίκες (55,99%) δηλώνουν ότι έκαναν μαστογραφία προληπτικά με δική τους πρωτοβουλία και τρεις στις δέκα (28,33%) μετά από συμβουλή ιατρού, ενώ μία στις δέκα (2,29%) δηλώνει ότι συμμετέχει σε πρόγραμμα προληπτικού (προσυμπτωματικού) ελέγχου.
- Επτά στις δέκα γυναίκες ηλικίας 15 ετών και άνω έχουν κάνει, κάποια στιγμή στη ζωή τους, κυτταρολογικό έλεγχο κατά Παπανικολάου (ΤΕΣΤ ΠΑΠ). Η αναλογία γίνεται εννέα στις δέκα (89,23%) για την ηλικιακή ομάδα 35 – 54 ετών.

2. ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΦΑΡΜΑΚΩΝ
- Ένας στους δύο δήλωσαν ότι έκαναν, τις τελευταίες δύο εβδομάδες πριν την ημέρα διενέργειας της έρευνας, χρήση κάποιου φαρμάκου (συμπεριλαμβανομένων των συμπληρωμάτων διατροφής) κατόπιν συνταγής / σύστασης γιατρού ή οδοντίατρου.
- Ένας στους τέσσερις δήλωσε ότι, κατά το ίδιο χρονικό διάστημα, έκανε χρήση κάποιου φαρμάκου χωρίς τη συνταγή / σύσταση γιατρού ή οδοντίατρου.

3. ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ
- Από όσους απάντησαν (91,76% του συνολικού πληθυσμού ηλικίας 15 ετών και άνω) στο ερώτημα το σχετικό με την ικανοποίηση από τις υπηρεσίες υγείας που παρέχονται στα δημόσια νοσοκομεία και στα απογευματινά ιατρεία του ΕΣΥ:

- ένας στους δύο (53,87%) δηλώνει ικανοποιημένος (πολύ ή μέτρια ικανοποιημένος) από τις υπηρεσίες που παρέχονται στα δημόσια νοσοκομεία και

- ένας στους δύο (46,40%) δηλώνει ικανοποιημένος (πολύ ή μέτρια ικανοποιημένος) από τις υπηρεσίες που παρέχονται από τους γιατρούς κάθε ειδικότητας, στα απογευματινά ιατρεία του Εθνικού Συστήματος Υγείας.


ΙΙΙ. ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

1. ΔΕΙΚΤΗΣ ΜΑΖΑΣ ΣΩΜΑΤΟΣ (ΔΜΣ)
- Στο σύνολο των δηλωσάντων:
1,8% είναι ελλιποβαρείς ( ΔΜΣ < 18,5),
42,4% είναι φυσιολογικού βάρους (ΔΜΣ: 18,5 – 24,9),
38,5% είναι υπέρβαροι ( ΔΜΣ: 25 – 29,9),
17,3% είναι παχύσαρκοι ( ΔΜΣ ≥ 30).

2. ΔΙΑΤΡΟΦΗ
- Έξι στους δέκα (60,68%) καταναλώνουν, τουλάχιστον, μία φορά την ημέρα φρούτα.
- Έξι στους δέκα (63,76%) καταναλώνουν, τουλάχιστον, μία φορά την ημέρα λαχανικά ή σαλάτες.

3. ΦΥΣΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ
- Τέσσερις στους δέκα (44,43%), από όσους απάντησαν στο ερώτημα της σωματικής δραστηριότητας, δήλωσαν ότι περπατούν καθημερινά (7 ημέρες την εβδομάδα αναφοράς), τουλάχιστον, 10 λεπτά τη φορά, για αναψυχή, διασκέδαση, σπορ, άσκηση, στην εργασία ή στο
σπίτι κλπ.
- Επτά στους δέκα (70,80%) δήλωσαν ότι περπατούν, τουλάχιστον, τρεις φορές την εβδομάδα.

4. ΚΑΠΝΙΣΜΑ
- Τρεις στους δέκα καπνίζουν καθημερινά. Από αυτούς σχεδόν οι μισοί (46,98%) ανήκουν στην ηλικιακή ομάδα 25 – 44 ετών.
- Ένας στους δέκα ηλικίας 15 – 24 ετών καπνίζει καθημερινά.

5. ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΑΛΚΟΟΛ
- Ένας στους δέκα δήλωσε ότι καταναλώνει καθημερινά αλκοολούχα ποτά. Το 54,2% όσων καταναλώνουν καθημερινά αλκοόλ έχει χαμηλό μορφωτικό επίπεδο (έχουν ολοκληρώσει μέχρι και γυμνάσιο – κατώτερες τεχνικές σχολές), το 25,2% μεσαίο (λύκειο, επαγγελματική κατάρτιση, ιδιωτικές σχολές – κολέγια) και το 20,6% υψηλό (ΤΕΙ/ΑΤΕΙ, ΑΕΙ, Ανώτατες Στρατιωτικές Σχολές, Μεταπτυχιακό, ιδακτορικό).


www.statistics.gr


    Στην κορυφή