H MERCK ΣΤΗΝ ΟΓΔΟΗ ΘΕΣΗ ΣΤΟ ΔΕΙΚΤΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΑ ΦΑΡΜΑΚΑ


Η Merck ανακοίνωσε ότι πλέον κατέχει την όγδοη θέση στο Δείκτη Πρόσβασης στα Φάρμακα, ο οποίος δημοσιεύτηκε από το Ίδρυμα για την Πρόσβαση στα Φάρμακα (Access to Medicine Foundation). Η Merck ανέβηκε εννέα θέσεις σε σχέση με την κατάταξή της το 2010. Κάθε δύο έτη, ο Δείκτης Πρόσβασης στα Φάρμακα αξιολογεί είκοσι φαρμακευτικές εταιρείες όσον αφορά διαφορετικές δραστηριότητες και πρωτοβουλίες για την προώθηση της πρόσβασης στα φάρμακα σε χώρες χαμηλών και μεσαίων εισοδημάτων.


«Η Merck σκαρφάλωσε στην όγδοη θέση στο φετινό Δείκτη κυρίως επειδή παρείχε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την κλιμακωτή τιμολόγηση, τη στρατηγική διοίκησης και τα προγράμματα δωρεάς φαρμάκου της εταιρείας», ανέφερε το Ίδρυμα για την Πρόσβαση στα Φάρμακα ως λόγο για την άνοδο της Merck κατά εννέα θέσεις.


«Σήμερα, οι προσπάθειες μας έχουν αναγνωριστεί πλήρως από τον Δείκτη και λειτουργούν ως μέτρο της συνολικής προόδου της Merck όσον αφορά την πρόσβαση στα φάρμακα. Δεσμευόμαστε μελλοντικά να υλοποιήσουμε και να αναπτύξουμε περαιτέρω τις δραστηριότητές μας για την Πρόσβαση στην Υγεία, για την επίτευξη βιώσιμων λύσεων στον τομέα της υγείας για όλους», δήλωσε ο Stefan Oschmann, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Merck και Επικεφαλής του κλάδου Merck Serono.


Η Πρωτοβουλία της Merck για την Πρόσβαση στην Υγεία ξεκίνησε το Φεβρουάριο του 2011 και έχει εντοπίσει κενά στην πρόσβαση και ευκαιρίες για την καλύτερη κάλυψη των αναγκών των ασθενών που υπο-εξυπηρετούνται. Η πρωτοβουλία της Merck για την Πρόσβαση στην Υγεία έχει ως στόχο να προσδώσει προστιθέμενη αξία στην κοινότητα γενικά, και αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι του τρόπου με τον οποίο η Merck διεξάγει τις επιχειρηματικές δραστηριότητές της με υπεύθυνο, βιώσιμο τρόπο. Η Merck αναγνωρίζει την πολυπλοκότητα της προσφοράς λύσεων υγείας στους οικονομικά ασθενέστερους και κατανοεί ότι οι στόχοι του Δείκτη Πρόσβασης στα Φάρμακα δε μπορούν να επιτευχθούν μόνο από τη φαρμακοβιομηχανία. Απαιτούνται συμπληρωματικότητα, συνέργεια και σύμπραξη μεταξύ των διαφορετικών παραγόντων στον τομέα της υγείας για την επίτευξη μακροπρόθεσμου αντικτύπου και βιώσιμων αποτελεσμάτων.


Σε σύγκριση με το 2010, η Merck αναγνωρίστηκε σήμερα από το Ίδρυμα για την Πρόσβαση στα Φάρμακα ειδικότερα για διάφορα θέματα, όπως:


- Την καινοτόμο έρευνα και ανάπτυξη για την παιδιατρική εκδοχή της πραζικουαντέλης για τη θεραπεία της σχιστοσωμίασης, και την προσαρμογή του φαρμάκου αυτού και του αντιδιαβητικού φαρμάκου με τη δραστική ουσία μετφορμίνη· πέντε συνεργασίες για σχετικές νόσους και δύο περιπτώσεις ανταλλαγής δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας.

-Εισαγωγή πρόσβασης στα φάρμακα με επίπεδο ευθύνης διοικητικού συμβουλίου, η συμμετοχή ενδιαφερομένων αντανακλά πρωτοβουλίες δωρεάς προϊόντων και έρευνας και ανάπτυξης με στόχο τα παραμελημένα τροπικά νοσήματα, και παρέχει λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τη στρατηγική και πολιτικές πρόσβασης.


- Διαφάνεια ως προς την άσκηση πίεσης και τις θέσεις δημόσιας πολιτικής, καταγεγραμμένοι και επιβεβλημένοι κώδικες δεοντολογίας για ηθικό μάρκετινγκ για τους εργαζόμενους και τρίτα μέρη.


Ίδρυμα για την Πρόσβαση στα Φάρμακα

Το Ίδρυμα για την Πρόσβαση στα Φάρμακα είναι ένας διεθνής μη κερδοσκοπικός οργανισμός, ο οποίος παρακινεί τις φαρμακευτικές εταιρείες να βελτιώσουν την πρόσβαση στα φάρμακα σε κοινωνίες που το έχουν ανάγκη. Με έδρα το Haarlem, στις Κάτω Χώρες, το Ίδρυμα δημοσιεύει το Δείκτη Πρόσβασης στα Φάρμακα, τον πρώτο Δείκτη του είδους του για την κατάταξη των φαρμακευτικών εταιρειών όσον αφορά τις προσπάθειές τους να ενισχύσουν την παγκόσμια πρόσβαση σε φάρμακα.

Το Ίδρυμα αποσκοπεί στην προαγωγή της πρόσβασης στα φάρμακα στις αναπτυσσόμενες χώρες, ενθαρρύνοντας τη φαρμακοβιομηχανία να αναλάβει μεγαλύτερο ρόλο στη βελτίωση της πρόσβασης στα φάρμακα στις λιγότερο αναπτυγμένες χώρες. Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στη διεύθυνση: www.accesstomedicineindex.org.

Δείκτης Πρόσβασης στα Φάρμακα

Η πρόσβαση στα φάρμακα παραμένει ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα για δισεκατομμύρια ανθρώπους οι οποίοι πάσχουν από κάποια νόσο και εξακολουθεί να αποτελεί κύρια πρόκληση για το παγκόσμιο σύστημα υγείας. Αντανακλώντας το βασικό ρόλο της φαρμακοβιομηχανίας στην αντιμετώπιση των προκλήσεων της πρόσβασης, είναι σημαντικό το γεγονός ότι η προσέγγιση του Δείκτης Πρόσβασης στα Φάρμακα όσον αφορά την παρακολούθηση και την αξιολόγηση των επιδόσεων της βιομηχανίας στο έργο αυτό είναι δυναμική, ισορροπημένη και ολοκληρωμένη. Κάθε δύο έτη, το ίδρυμα κατατάσσει 20 μεσαίες έως μεγάλες φαρμακευτικές εταιρείες ως προς τις προσπάθειές τους να ενισχύσουν την παγκόσμια πρόσβαση στα φάρμακα. Μπορείτε να δείτε εδώ την τελευταία κατάταξη, καθώς και τις παλαιότερες κατατάξεις.


    Στην κορυφή