Η MERCK ΓΝΩΡΙΖΕΙ...& ΚΑΘΑΡΙΖΕΙ


Στο πλαίσιο των δράσεων της Εταιρικής Υπευθυνότητας, η Merck A.E. Ελλάς ολοκλήρωσε την Κυριακή, 14 Οκτωβρίου το πρόγραμμα «Η MERCK ΓΝΩΡΙΖΕΙ…& ΚΑΘΑΡΙΖΕΙ», στο οποίο συμμετείχαν οι εργαζόμενοι με τις οικογένειές τους.Η ενέργεια εντάσσεται στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Εκστρατείας Εθελοντικού Καθαρισμού Ακτών που πραγματοποιείται από τη Helmepa (Ελληνική Ένωση Προστασίας Θαλάσσιου Περιβάλλοντος) και το μη κερδοσκοπικό οργανισμό Ocean Conservancy και λαμβάνει χώρα από 15 Σεπτεμβρίου έως και 15 Οκτωβρίου 2012. Το πρόγραμμα «Η MERCK ΓΝΩΡΙΖΕΙ …& ΚΑΘΑΡΙΖΕΙ» περιελάμβανε τον καθαρισμό περιμετρικά της ακτής της Αναβύσσου.Οι εθελοντές, μικροί και μεγάλοι, εφοδιασμένοι με γάντια και σακούλες, κατέγραψαν τα απορρίμματα που συνέλλεξαν δίνοντας σημαντικά στοιχεία για τις ποσότητες, το είδος και την προέλευση των απορριμμάτων και συμβάλλοντας στην καλύτερη κατανόηση και αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση του προβλήματος. Tα ανακυκλώσιμα υλικά διαχωρίστηκαν από τους εθελοντές και συλλέχθηκαν από όχημα της Ελληνικής Εταιρείας Αξιοποίησης Ανακύκλωσης.Ο κ. Ιωάννης Βλόντζος, Διευθύνων Σύμβουλος της Merck Α.Ε, δήλωσε: «Σκοπός της πρωτοβουλίας αυτής είναι να μετρηθεί το επίπεδο ευαισθητοποίησης όλων μας σχετικά με τις ακτές που χρησιμοποιούμε για την ψυχαγωγία μας. Είναι επιτακτική η άμεση αλλαγή της συμπεριφοράς μας προς το περιβάλλον, καθώς δύο στα τρία απορρίματα που βρίσκουμε στην παραλία προέρχονται από δραστηριότητες αναψυχής και πρόκειται για υλικά που μπορούν να ανακυκλωθούν».Η Merck γνωρίζει ότι όσο αυξάνεται η ευαισθητοποίηση των πολιτών για τα προβλήματα του περιβάλλοντος τόσο πληθαίνουν και οι απαιτήσεις τους για την ‘πράσινη’, περιβαλλοντικά υπεύθυνη απόδοση των επιχειρήσεων. Κάθε χρόνο η MERCK αφιερώνει τουλάχιστον μία ημέρα σε μία περιβαλλοντική δράση στην οποία συμμετέχουν οι εργαζόμενοι με τις οικογένειές του. Στόχος αυτών των προγραμμάτων είναι η ενίσχυση της οικολογικής συνείδησης, η καλλιέργεια της ομαδικότητας και η προσφορά στο κοινωνικό σύνολο.
    Στην κορυφή