Η Lidl Hellas ΑΝΤΙΚΡΟΥΕΙ ΤΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΜΟΛΥΣΜΕΝΑ ΚΡΕΑΤΑ


Ως απάντηση στα δημοσιεύματα που αναπαράγονται σχετικά με τα κατεψυγμένα προϊόντα βοδινού κιμά μολυσμένα με το βακτήριο Escherichia coli, η Lidl Hellas αντικρούει τις μέχρι τώρα αναφορές: "Υπογραμμίζουμε" αναφέρει στην ανακοίνωση της "ότι δεν πρόκειται για αποτελέσματα κάποιου νεότερου εργαστηριακού ελέγχου ή για νέα παρτίδα προϊόντων που επαναδιατέθηκε στην ελληνική αγορά μετά την ολική απόσυρση της 01.07.2011 αλλά για αναδημοσίευση παλαιότερης είδησης.

Οι εργαστηριακοί έλεγχοι του Κέντρου Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (ΚΕΛΠΝΟ) που έγιναν στο Κεντρικό Εργαστήριο Δημόσιας Υγείας (ΚΕΔΥ) έδειξαν την παρουσία ενός ecoli 0157 αρνητικού για το αντιγόνο Η7 και αρνητικού για βεροτοξίνη, το οποίο σε καμία περίπτωση δεν είναι παθογόνο και επικίνδυνο για τη δημόσια υγεία αλλά ανήκει στα κοινά κολοβακτηρίδια (σύμφωνα και με τις επίσημες οδηγίες της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων EFSA).

Η αξιολόγηση αυτή επιβεβαιώνεται και από την έκθεση πραγματογνωμοσύνης που έχει καταθέσει και στον ΕΦΕΤ ο Αναπληρωτής Καθηγητής Μικροβιολογίας της Ιατρικής Σχολής Αθηνών, κος Στυλιανός Χατζηπαναγιώτου.

"Η Lidl Hellas", καταλήγει στην ανακοίνωση της "συμμορφώνεται πάντα απέναντι σε κάθε Εθνική και Ευρωπαϊκή Νομοθεσία και για αυτό προχώρησε στις διοικητικές διαδικασίες βάσει αρχικής απόφασης του ΕΦΕΤ έως την επανεξέταση του θέματος".


    Στην κορυφή