Η ΕΣΑμεΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΙΑΒΗΤΙΚΟΥΣ


Δικαιολογημένη αναστάτωση έχει προκληθεί στους ασφαλισμένους με σακχαρώδη διαβήτη, αφού στην τελευταία εγκύκλιο του ΕΟΠΥΥ δεν διευκρινίζεται με σαφήνεια ότι με το νέο τρόπο συνταγογράφησης θα χορηγείται στον ασφαλισμένο από το φαρμακείο το αναλώσιμο υλικό, καταβάλλοντας μόνο το ποσοστό συμμετοχής στο φαρμακείο όπως ισχύει μέχρι σήμερα.

Η συνταγογράφηση σε διατακτική-παραστατικό-ιατρική γνωμάτευση παραπέμπει στη διαδικασία καταβολής όλου του ποσού στο φαρμακοποιό και κατάθεσης των αποδείξεων αγοράς από τους ασφαλισμένους στις παροχές των ταμείων. Σε αυτή την περίπτωση είναι βέβαιο ότι οι ασφαλισμένοι με διαβήτη θα αντιμετωπίσουν σοβαρό οικονομικό αδιέξοδο.

Αυτή η πολιτική θα οδηγήσει σε αδυναμία συνέχισης της θεραπευτικής αγωγής των ασφαλισμένων με σακχαρώδη διαβήτη, και η διακοπή της θεραπευτικής αγωγής με τη σειρά της θα οδηγήσει στην εμφάνιση και επιδείνωση επιπλοκών που οδηγούν σε βαριές και μη αναστρέψιμες αναπηρίες (π.χ. τύφλωση, διαβητικό πόδι, νεφροπάθεια).

Η Ε.Σ.Α.μεΑ. ζητάει την δέσμευση του ΕΟΠΥΥ απέναντι στο σύνολο των ασφαλισμένων με σακχαρώδη διαβήτη ότι με το νέο σύστημα οι ασφαλισμένοι θα συνεχίσουν να αποδίδουν κατά την αγορά αναλωσίμου υλικού (ταινίες μέτρησης, βελόνες, σκαρφιστήρες κ.λπ.) μόνο το ποσοστό συμμετοχής όπως αυτό προβλέπεται από τον νέο Κανονισμό Παροχών.

Ζητά η προσπάθεια ελέγχου των δημοσιονομικών υγείας, ελέγχου αδικαιολογήτων ανεξέλεγκτων δαπανών παρελθουσών περιόδων να μην καταλήγει εις βάρος της υγείας και της ζωής ατόμων με σοβαρή χρόνια πάθηση όπως είναι τα άτομα με σακχαρώδη διαβήτη.


    Στην κορυφή