Η ΕΙΝΑΠ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΟ ΤΩΝ ΚΛΕΙΣΤΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΝΟΣΗΛΙΩΝ


Το ΔΣ της ΕΙΝΑΠ σχετικά με μεμονωμένες εκκλήσεις Διοικητών νοσοκομείων προς τους γιατρούς να αναγράφουν με δική τους ευθύνη στα εξιτήρια των ασθενών τον κωδικό ΚΕΝ, έχει να δηλώσει τα εξής:

1. Οι γιατροί έχουν αρμοδιότητα να αναγράφουν μόνο τον κωδικό ICD 10 που αντιστοιχεί στη διεθνή επιστημονική ταξινόμηση των νοσημάτων.

Η αναγραφή του κωδικού ΚΕΝ είναι αρμοδιότητα των οικονομικών υπηρεσιών των νοσοκομείων, σύμφωνα με τις οδηγίες που έχουν λάβει από το Υπουργείο και σύμφωνα με τα σχετικά ενημερωτικά προγράμματα που προβλέπονται για τους αντίστοιχους υπαλλήλους. Τα παραπάνω είναι τελείως αυτονόητα και γι’ αυτό καμία εγκύκλιος από το Υπουργείο ή τις ΥΠε που να υποχρεώνει ιατρούς να καθορίζουν ΚΕΝ δεν υφίσταται ούτε μπορεί να υπάρξει.

2. Με την ευκαιρία, υπενθυμίζεται η κατηγορηματική αντίθεση της ΕΙΝΑΠ με τη συγκεκριμένη διαδικασία των ΚΕΝ γιατί αυξάνει υπερβολικά το κόστος νοσηλείας, τόσο για τα ασφαλιστικά ταμεία όσο και για τους ασθενείς αν είναι ανασφάλιστοι.


    Στην κορυφή