Η ΕΕ ΕΓΚΡΙΝΕΙ ΑΝΤΙΨΥΧΩΣΙΚΟ ΜΑΚΡΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΕΝΕΣΙΜΗΣ ΜΟΡΦΗΣ


Ενα μακράς δράσης ενέσιμο αντιψυχωσικό μηνιαίας χορήγησης, το paliperidone palmitate, έλαβε έγκριση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη θεραπεία της σχιζοφρένειας.Η σχιζοφρένεια είναι μια σχετικά συχνή ασθένεια και ο επιπολασμός της είναι παρόμοιος σε όλο τον κόσμο. Ο κίνδυνος ανάπτυξης σχιζοφρένειας κατά τη διάρκεια του βίου ενός ατόμου εκτιμάται ότι είναι 1%, ενώ φαίνεται ότι άνδρες και γυναίκες ηλικίας έως 60 ετών κινδυνεύουν εξίσου. Η σχιζοφρένεια είναι μια δυσβάσταχτη ψυχική ασθένεια τόσο για τον ασθενή όσο και για την οικογένεια και τους φίλους του, επειδή εξασθενίζει σοβαρά την ικανότητα ενός ατόμου να σκέφτεται καθαρά, να συναναστρέφεται με άλλους και να συμπεριφέρεται κατάλληλα στο πλαίσιο της κοινωνίας. Μολονότι δεν υπάρχει ίαση, πολλοί άνθρωποι που πάσχουν από σχιζοφρένεια ανταποκρίνονται καλά στα αντιψυχωσικά φάρμακα, τα οποία αποτελούν τη ραχοκοκαλιά στη θεραπεία της σχιζοφρένειας.

Ωστόσο, περαιτέρω υποτροπές μπορεί να έχουν τρομερές επιπτώσεις στις ζωές των ασθενών με σχιζοφρένεια και τις οικογένειές τους. Η συχνότητα των υποτροπών και της νοσηλείας μπορεί να αυξήσει την απομόνωση του ατόμου και να καταστήσει ακόμη δυσκολότερη την εύρεση και τη διατήρηση μιας θέσης εργασίας. Η πρόληψη μελλοντικών υποτροπών αποτελεί κρίσιμο στόχο της θεραπείας και οι ασθενείς, οι οποίοι λαμβάνουν συνεχή θεραπεία, είναι πιθανότερο να επιτύχουν καλύτερα αποτελέσματα.

Οι ασθενείς με σχιζοφρένεια, οι οποίοι δεν τηρούν τη φαρμακευτική αγωγή έχουν έως πέντε φορές περισσότερες πιθανότητες να υποτροπιάσουν από ό,τι οι ασθενείς που συμμορφώνονται στη φαρμακευτική αγωγή, ενώ παράλληλα αυξάνονται σημαντικά οι πιθανότητες νοσηλείας,ix γεγονός το οποίο με τη σειρά του αυξάνει το συνολικό κόστος της περίθαλψης.

«Οι υποτροπές μπορεί να έχουν ολέθριες επιπτώσεις στους ασθενείς με σχιζοφρένεια και πρέπει να καταβληθούν περισσότερες προσπάθειες για τη βελτίωση της τήρησης της φαρμακευτικής αγωγής, προκειμένου να σπάσουμε το φαύλο κύκλο της επιδείνωσης», δήλωσε ο Καθηγητής Fernando Cañas, Επικεφαλής του Τμήματος Ψυχιατρικής, του Νοσοκομείου Dr Rodríguez Lafora της Μαδρίτης, στην Ισπανία. «Τα μακράς δράσης ενέσιμα αντιψυχωσικά, μπορούν να βοηθήσουν τους ασθενείς να συνεχίζουν αδιάκοπα τη θεραπεία τους, μειώνοντας με αυτόν τον τρόπο τις πιθανότητες υποτροπής. Η συνεχής τήρηση της θεραπείας είναι επιτακτική, όχι μόνο για τον περιορισμό της ταλαιπωρίας και της οικονομικής επιβάρυνσης που συνδέονται με την υποτροπή της σχιζοφρένειας, αλλά και για τη βελτίωση των μελλοντικών προοπτικών και της συνολικής ποιότητας ζωής των ασθενών αυτών».


Τα κλινικά δεδομένα
Η αποτελεσματικότητα του paliperidone palmitate διαπιστώθηκε σε τέσσερις διπλά τυφλές μελέτες ελεγχόμενες με εικονικό φάρμακο, σε ασθενείς με οξεία επιδείνωση της σχιζοφρένειας και σε μια μεγαλύτερης διάρκειας διπλά τυφλή μελέτη πρόληψης της υποτροπής κατά τη φάση συντήρησης..

Σχετικά με τη σχιζοφρένεια
Η σχιζοφρένια είναι μια χρόνια, σοβαρή εγκεφαλική διαταραχή που προκαλεί αναπηρία, η οποία επηρεάζει σε σοβαρό βαθμό την ικανότητα ενός ατόμου να σκέφτεται καθαρά, να συναναστρέφεται με άλλους και να λειτουργεί παραγωγικά στο πλαίσιο της κοινωνίας. Οι συνέπειες της διαταραχής περιλαμβάνουν δυσκολίες στις διαδικασίες σκέψεις που οδηγούν σε παραισθήσεις, ψευδαισθήσεις, διαταραχή σκέψης και αποδιοργανωμένο λόγο ή συμπεριφορά.


    Στην κορυφή