Η Cord Blood Europe ΖΗΤΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΕΛΛΟΝΤΕΣ ΓΟΝΕΙΣ


Οι Οικογενειακές Τράπεζες Φύλαξης Βλαστικών Κυττάρων ομφάλιου λώρου εξακολουθούν να συνεισφέρουν σημαντικά στα ευρωπαϊκά αποθέματα βλαστικών κυττάρων ομφάλιου λώρου. Στο τέλος του 2010 υπήρχαν στην Ευρώπη συνολικά 349.774 φυλαγμένα δείγματα.

Το αίμα ομφάλιου λώρου περιέχει νέα και υγιή βλαστικά κύτταρα που χρησιμοποιούνται για τη θεραπεία περισσότερων από 80 ασθενειών. Με την ολοκλήρωση περίπου 15 κλινικών μελετών, που βρίσκονται αυτή τη στιγμή σε εξέλιξη, αναμένεται η λίστα αυτή να αυξηθεί. Τα μέλη της Cord Blood Europe έχουν ήδη παραχωρήσει 32 μοσχεύματα είτε για την αντιμετώπιση υπαρχουσών ασθενειών, είτε για τη συμβολή τους σε θεραπείες που βρίσκονται στο στάδιο των κλινικών δοκιμών. Από τα μοσχεύματα αυτά, 22 προορίζονταν για χρήση σε αυτόλογες και 10 για αλλογενείς μεταμοσχεύσεις.

«Ο σημαντικός αριθμός δειγμάτων που φυλάσσονται από τα μέλη της Cord Blood Europe εκφράζει όχι μόνο το σαφές ενδιαφέρον των ευρωπαίων μελλοντικών γονέων να φυλάξουν τα βλαστικά κύτταρα ομφάλιου λώρου του παιδιού τους, αλλά και και το γεγονός ότι οι τράπεζες ομφαλοπλακουντιακού αίματος αποτελούν μια αξιόπιστη πηγή βλαστικών κυττάρων για μεταμόσχευση. Υπάρχουν επίσης περιπτώσεις όπου οι γονείς δώρισαν εθελοντικά το δείγμα που ήταν φυλαγμένο για οικογενειακή χρήση, μετά από αίτημα για αλλογενή μεταμόσχευση σε μη συγγενικό πρόσωπο. Η ενδιαφέρουσα αυτή εξέλιξη αναδεικνύει νέες προοπτικές στο διάλογο περί της ισορροπίας μεταξύ της κοινωνικής αλληλεγγύης και της ελευθερίας επιλογής των γονέων», λέει ο Πρόεδρος της Cord Blood Europe, Δρ. Ιατρός Eberhard F. Lampeter.

Η Cord Blood Europe θεωρεί ότι ο πρόσφατος διάλογος στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει βελτιώσει το επίπεδο πληροφόρησης των γονέων σχετικά με τα πλεονεκτήματα των βλαστικών κυττάρων από τον ομφάλιο λώρο. Τα μέλη της Ένωσης επαναλαμβάνουν το κάλεσμά τους για αντικειμενικότητα και αμεροληψία στη διάδοση αυτών των πληροφοριών. «Η πληροφόρηση των γονέων αποτελεί μια σημαντική προϋπόθεση για την αύξηση του αριθμού βλαστικών κυττάρων ομφαλοπλακουντιακού αίματος που φυλάσσονται στην Ευρώπη. Η αντικειμενικότητα και η ελευθερία επιλογής αποτελούν αναπόσπαστα στοιχεία στο πλαίσιο του σεβασμού των δικαιωμάτων των πολιτών σε μια δημοκρατική κοινωνία», προσθέτει ο Δρ Lampeter.


    Στην κορυφή