ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ: ΕΚΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΙ ΔΥΟ ΑΞΟΝΙΚΟΙ ΤΟΥ Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ


Σχετική επερώτηση κατέθεσε σήμερα στη Βουλή ο βουλευτής της ΝΔ Αθ. Γιαννόπουλος αναφέροντας σχετικά πως "Μεγάλα προβλήματα δημιουργούνται στο Κρατικό Νοσοκομείο Αθηνών ιδιαίτερα κατά τις ημέρες γενικής εφημερίας διότι από τις 7 Οκτωβρίου 2011 δεν λειτουργεί ο αξονικός τομογράφος των Τ.Ε.Π. και στις 21 Οκτωβρίου 2011 έπαψε να λειτουργεί και ο δεύτερος αξονικός τομογράφος του Νοσοκομείου. Τα περιστατικά της εφημερίας διακομίζονται καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας στο διπλανό νοσοκομείο τη ΣΩΤΗΡΙΑ και κατ’ αυτόν τον τρόπο δημιουργείται συμφόρηση και στα δύο νοσοκομεία.

Λέγεται δε ότι η μη λειτουργία των αξονικών τομογράφων οφείλεται σε άρνηση της Εταιρείας PHILIPS να ολοκληρώσει το service και να αποκαταστήσει τη βλάβη λόγω μεγάλων οικονομικών υποχρεώσεων του Νοσοκομείου προς την εταιρεία.

Τούτο δε συμβαίνει διότι δεν έχουν υπογραφεί υπqwό της ΕΠΥ στο γενικό πρόγραμμα των προμηθειών και τα συμβόλαια συντηρήσεων των αντιστοίχων απεικονιστικών μηχανημάτων.

Κατόπιν των ανωτέρω Ε Ρ Ω Τ Α Σ Θ Ε :

1.Να κατατεθούν τα συμβόλαια και πότε θα ολοκληρωθεί η διαδικασία της υπογραφής ώστε να υπάρξει εύρυθμη λειτουργία των απεικονιστικών αυτών συγκροτημάτων.

2.Το νοσοκομείο θα αναλάβει τις οικονομικές υποχρεώσεις ώστε να μην παρατηρείται το φαινόμενο αυτό της δυσλειτουργίας που θέτει σε κίνδυνο και ταλαιπωρία ασθενείς και εμπλεκόμενο προσωπικό;"


    Στην κορυφή