ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ: ΑΧΡΗΣΤΟ ΤΟ ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΡΟΜΠΟΤ ΤΟΥ ΕΣΥ


"Το από 4ετίας εγκατεστημένο στο δημόσιο νοσοκομείο ΛΑΪΚΟ των Αθηνὠν το μοναδικό και πανάκριβο σύστημα ρομποτικής χειρουργικής του ΕΣΥ, παραμένει σε κατάσταση νάρκης διότι δεν υπάρχει μέχρι σήμερα επίσημη κοστολόγηση των ιατρικών πράξεων με αυτό ούτε των αναλωσίμων του" καταγγέλλει ο βουλευτής Αθ. Γιαννόπουλος καταθέτοντας σχετική επερώτηση:

"Είναι τραγικό οι υπηρεσίες να ανατρέχουν για κοστολόγηση σε ένα χρονικά ξεπερασμένο διάταγμα το οποίο όταν εδημοσιεύθηκε αγνοούσε (διότι δεν είχε ακόμη αναπτυχθεί) την ρομποτική χειρουργική. Έτσι, ότι προέκυψε από την ιατρική πρόοδο από τότε (ιατρικές πράξεις, αναλύσεις, συσκευές) τα αγνοεί η κοστολόγηση και δεν πληρώνονται από την πολιτεία ή τα ασφαλιστικά ταμεία. Ως αποτέλεσμα τούτου το μηχάνημα ρομποτικής χειρουργικής παραμένει σε κλειδωμένη αίθουσα στο ΛΑΙΚΟ Νοσοκομείο. Και όχι μόνον αυτό, αλλά και ιατροί που γνωρίζουν την χρήση του αναγκάσθηκαν να καταφύγουν στον ιδιωτικό τομέα να ασκήσουν την εργασία τους αυτή. Συνεπεία τούτου δε, όχι απλώς ιατροί κατέφυγαν στον ιδιωτικό τομέα για να εργασθούν αλλά πληροφορούμεθα ότι και Υπουργοί της Κυβερνήσεως κατέφυγαν στον ιδιωτικό τομέα για επεμβάσεις ανάλογης τεχνολογίας που δεν εκτελούνται στο δημόσιο. Θυμίζουμε στην Κυβέρνηση ότι η Κυβέρνηση της Βρετανίας κάποτε κλονίσθηκε όταν Υπουργός της για πρόβλημἀ του προτίμησε την ιδιωτική πτέρυγα δημοσίου νοσοκομείου και όχι την κάρτα υγείας όλων των πολιτών!

Κατόπιν αυτών, ΕΡΩΤΑΣΘΕ να μας ενημερώσετε :

1.Σε τι ενέργειες έχετε προβεί για την κοστολόγηση των ιατρικών πράξεων λαπαροσκοπικής ρομποτικής χειρουργικής με ποιό υπηρεσιακό σας όργανο και σε ποιό σημείο ευρίσκεται ο χειρισμός του όλου αυτού θέματος;

2.Ειδικώς, ΕΡΩΤΑΣΘΕ να μας ενημερώσετε εάν έχετε συγκεντρώσει στοιχεία κοστολόγησης ρομποτικών χειρουργικών πράξεων από χὠρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης"    Στην κορυφή