ΓΕΡΜΑΝΙΔΑ ΤΟΥΡΙΣΤΡΙΑ ΜΕ ΕΝΤΕΡΟΑΙΜΟΡΡΑΓΙΚΟ ΚΟΛΟΒΑΚΤΗΡΙΔΙΟ ΕΝΤΟΠΙΣΤΗΚΕ ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΜΑΣ


Το ΚΕΕΛΠΝΟ ενημερώθηκε σχετικά με κρούσμα γαστρεντερίτιδας σε Γερμανίδα τουρίστρια, η οποία, κατά την παραμονή της στην Ελλάδα, εμφάνισε συμπτώματα και απευθύνθηκε στις υπηρεσίες υγείας της χώρας μας. Η περίοδος επώασης υποδηλώνει λοίμωξη εκτός Ελλάδας.

Από τον εργαστηριακό έλεγχο που διενεργήθηκε προέκυψε ότι είχε μολυνθεί με εντεροαιμορραγικό κολοβακτηρίδιο, συμβατό με το στέλεχος που έχει προκαλέσει την επιδημία στη Γερμανία από τις αρχές Μαΐου. Η ασθενής έχει ήδη επιστρέψει στην πατρίδα της σε καλή κατάσταση.

Το ΚΕΕΛΠΝΟ, σε συνεργασία με τις αρχές δημόσιας υγείας της χώρας, παρακολουθεί στενά την εξέλιξη της επιδημίας και έχει ευαισθητοποιήσει τους επαγγελματίες υγείας για την ανίχνευση παρόμοιων περιστατικών σε τουρίστες από τη Γερμανία. Επισημαίνεται ότι δεν έχει δηλωθεί άλλο πιθανό κρούσμα γαστρεντερίτιδας από την ίδια ή άλλη περιοχή της χώρας.

Το ΚΕΕΛΠΝΟ υπενθυμίζει την ανάγκη τήρησης κανόνων υγιεινής κατά τη διαχείριση τροφίμων. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του ΚΕΕΛΠΝΟ: www.keelpno.gr.


    Στην κορυφή