ΓΑΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΖΥΓΙΟ ΑΥΞΑΝΟΥΝ ΤΑ ΚΙΛΑ


Ο γάμος και το διαζύγιο μπορούν να προκαλέσουν αύξηση του σωματικού βάρους, σύμφωνα με έρευνα που παρουσιάστηκε στην Αμερικανική Ένωση Κοινωνιολόγων.

Υπάρχει αυξημένος κίνδυνος συσσώρευσης κιλών τα 2 πρώτα χρόνια του γάμου ή του τέλους του, αποκαλύπτει η έρευνα που πραγματοποιήθηκε σε 10.071 ανθρώπους.

Οι νιόπαντρες γυναίκες αντιμετώπιζαν μεγαλύτερο κίνδυνο για μεγάλη αύξηση βάρους.

Τέτοια αύξηση βάρους μπορεί να θέτει σε κίνδυνο την υγεία ορισμένες φορές, αναφέρουν οι ερευνητές από το Ohio State University.

Η έρευνα παρακολούθησε ανθρώπους από το 1986 έως το 2008 και τις αλλαγές στον Δείκτη Μάζας Σώματος, καθώς και την οικογενειακή τους κατάσταση. Οι ερευνητές συνέκριναν τον ΔΜΣ των ανθρώπων που παντρεύτηκαν ή χώρισαν με αυτόν όσων ήταν ήδη παντρεμένοι ή ελεύθεροι.
Ακόμα και όταν ελήφθησαν υπόψη παράγοντες όπως η υγεία, η εκπαίδευση, το επάγγελμα ,η φτώχεια και η εγκυμοσύνη, υπήρχε μεγαλύτερος κίνδυνος αύξησης βάρους σχετιζόμενος με το γάμο και το διαζύγιο.

Στις γυναίκες, ο γάμος αύξανε τον κίνδυνο για μικρή αύξηση βάρους κατά 33%. Ο κίνδυνος για μεγαλύτερη συσσώρευση κιλών ήταν 48%.
Οι γυναίκες που είχαν χωρίσει πρόσφατα είχαν 22% μεγαλύτερο κίνδυνο για μικρή αύξηση βάρους.

Οι ανύπαντρες είχαν 28% περισσότερες πιθανότητες για μικρή αύξηση του βάρους μετά το γάμο και 21% μετά το διαζύγιο.
Η έρευνα καταλήγει ότι όλες οι μεταβατικές περίοδοι στην οικογενειακή κατάσταση δρουν ως σοκ βάρους, ενισχύοντας μικρή αύξηση βάρους, άσχετα από την κατεύθυνση της οικογενειακής κατάστασης.

Ο επικεφαλής της έρευνας, Dmitry Tumin, δήλωσε ότι σε κάποιο ποσοστό οι γάμοι στις γυναίκες προάγουν την αύξηση βάρους που μπορεί ενδεχομένως να είναι αρκετά μεγάλη ώστε να θέτει σε κίνδυνο την υγεία.

Η Helen Riley, του British Nutrition Foundation, δήλωσε ότι πρόκειται για σημαντικές αλλαγές στη ζωή κάποιου. Μπορούν να μεταβάλλουν την οικογενειακή κατάσταση και το είδος των τροφών που καταναλώνει.

Ωστόσο, διαφορετικοί άνθρωποι το αντιμετωπίζουν με διαφορετικό τρόπο και για ορισμένους μπορεί να είναι θετικό.

Πηγή Alpha TV


    Στην κορυφή