ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΩΡΑ ΒΡΕΦΗ


Η Μη Κερδοσκοπική Οργάνωση «Ηλιτόμηνον» συνυπόγραψε το επείγον αίτημα προς όλες τις κυβερνήσεις της ΕΕ να αναλάβουν συντονισμένες δράσεις για τη βελτίωση της φροντίδας των πρόωρων βρεφών και των νεογέννητων στα κράτη μέλη. Το αίτημα έγινε κατά τη διάρκεια της προώθησης του Caring for tomorrow – της Λευκής Βίβλου του EFCNI για την Υγεία της Μητέρας και του Νεογνού και την Παροχή Φροντίδας μετά το Εξιτήριο σε συνεργασία με την Ομάδα Δράσης για την Υγεία της Μητέρας και του Νεογνού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις Βρυξέλλες.

Οι πρόωρες γεννήσεις έχουν αυξηθεί στην Ελλάδα και για τα πρόωρα βρέφη υπάρχει κίνδυνος να τύχουν υποδεέστερης φροντίδας με αποτέλεσμα την πρόκληση αναπτυξιακών προβλημάτων, υψηλότερων ποσοστών μαθησιακών και συμπεριφορικών διαταραχών, εγκεφαλικής παράλυσης, αισθητηριακών ελλειμμάτων, λοιμώξεων του αναπνευστικού και χρόνιων ασθενειών. Η καλά οργανωμένη, αποτελεσματική και στοχευμένη φροντίδα πριν από τη σύλληψη καθώς και η φροντίδα της μητέρας και του νεογνού μπορούν να κάνουν σημαντική διαφορά στα πρόωρα βρέφη και τα νεογνά με ασθένειες καθώς και στις οικογένειές τους, που θα τους ακολουθεί στη μετέπειτα ζωή τους.

Αυτοί που χαράσσουν πολιτική σε εθνικό επίπεδο πρέπει να αντιμετωπίσουν την αυξανόμενη ανισότητα στην υγεία με την οποία έρχονται αντιμέτωπα τα πρόωρα βρέφη, τα νεογνά και οι οικογένειές τους:
- Θέτοντας την υγεία της μητέρας και του νεογνού ως κορυφαία προτεραιότητα στα προγράμματα της δημόσιας υγείας
- Θεσπίζοντας εθνικά σχέδια για τη φροντίδα των πρόωρων βρεφών
- Συμμετέχοντας σε μεγάλης κλίμακας καμπάνιες ευαισθητοποίησης του κοινού σχετικά με την υγιή (σωστά εξελισσόμενη) εγκυμοσύνη
- Συμφωνώντας σε εναρμονισμένα και συγκριτικά πρότυπα δεδομένων ώστε να βοηθήσουν τις συγκρίσεις των εκβάσεων υγείας

Επενδύοντας στις πολιτικές και πρακτικές για τη βελτίωση της φροντίδας της οικογένειας μετά το εξιτήριο

Η Ελένη Βαβουράκη, Πρόεδρος της οργάνωσης « Ηλιτόμηνον» τόνισε, “Είναι απαράδεκτο στις μέρες μας, οι πιο ευάλωτοι να τυγχάνουν υποδεέστερης φροντίδας. Ξέρουμε ότι η υγιής γήρανση ξεκινά με τη γέννηση και τα πρόωρα βρέφη πρέπει να έχουν την ίδια ευκαιρία στη ζωή όπως και τα τελειόμηνα. Ελπίζουμε ότι η συμμετοχή μας στο EFCNI και στις προσπάθειες που γίνονται πανευρωπαϊκά θα δυναμώσει τη φωνή μας και θα εισακουστεί το αίτημά μας από την Ελληνική Κυβέρνηση”.

Ο Dr. Peter Liese, μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου παρότρυνε όσους χαράσσουν πολιτική και κυρίως τους γιατρούς να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις των πρόωρων γεννήσεων, υποστηρίζοντας ότι: “Καλώ όλους όσοι παρευρίσκονται σήμερα, να δεσμευτούν στο αίτημά μας. Τόσο στη χάραξη πολιτικής όσο και στις κλινικές και τα νοσοκομεία όλης της Ευρώπης πρέπει να συνεργαστούμε ώστε να διασφαλίσουμε ότι όλα τα βρέφη λαμβάνουν το καλύτερο δυνατό ξεκίνημα στη ζωή. “

Σημειώσεις:

Σχετικά με τα πρόωρα νεογνά
Μια ανθρώπινη εγκυμοσύνη θεωρείται τελειόμηνη όταν διαρκεί 40 εβδομάδες. Ο τοκετός που λαμβάνει χώρα πριν τη συμπλήρωση 37 εβδομάδων κύησης θεωρείται πρόωρη γέννηση ανεξαρτήτως του βάρους γέννησης (Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας). Αν και όλες οι γεννήσεις πριν τη συμπλήρωση 37 εβδομάδων κύησης ορίζονται ως πρόωρες, περισσότερες βλάβες και θάνατοι καταγράφονται σε βρέφη που γεννιούνται πριν τη συμπλήρωση 34 εβδομάδων [1, 2]. Συχνά εξυπηρετεί τις ανάγκες μας να χωρίζουμε τις πρόωρες γεννήσεις στις ακόλουθες υποομάδες:
- Πρόωρες, γέννηση μεταξύ 23-37 εβδομάδων
- Οριακά πρόωρες, γέννηση μεταξύ 34-36 εβδομάδων
- Mέτρια πρόωρες, γέννηση μεταξύ 32-34 εβδομάδων
- Πολύ πρόωρες, γέννηση πριν τη συμπλήρωση 32 εβδομάδων
- Εξαιρετικά πρόωρες, γέννηση πριν τη συμπλήρωση 28 εβδομάδων

Σχετικά με το EFCNI
Tο Ευρωπαϊκό Ίδρυμα για τη Φροντίδα των Νεογέννητων Βρεφών (EFCNI) είναι ο πρώτος Πανευρωπαϊκός Οργανισμός που προασπίζει τα συμφέροντα των πρόωρων και των νεογέννητων βρεφών και των οικογενειών τους. Σε αυτό συμμετέχουν γονείς και ιατρικό προσωπικό διαφορετικών ειδικοτήτων με κοινό σκοπό τη βελτίωση της υγείας των νεογέννητων και των πρόωρων βρεφών σε βάθος χρόνου εξασφαλίζοντας την καλύτερη δυνατή πρόληψη, θεραπεία, φροντίδα και στήριξη. Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.efcni.org/

Το EFCNI συγχρηματοδοτείται από τις εταιρείες Abbott, Nestle Nutrition και Drager, (premium partners), καθώς και από άλλες ιδιωτικές εταιρείες και μεμονωμένους δωρητές που κατέστησαν δυνατή τη δημιουργία της Λευκής Βίβλου, και άλλων έργων του EFCNI.

Σχετικά με τη Λευκή Βίβλο
Το Caring for Tomorrow – η Λευκή Βίβλος του EFCNI για την Υγεία της Μητέρας και του Νεογνού και την Παροχή Φροντίδας μετά το Εξιτήριο παρέχει τη βάση αποδεικτικών στοιχείων από την οποία προκύπτει το Κάλεσμα για Δράση. Μαζί με το Κάλεσμα για Δράση, η Λευκή Βίβλος αποσκοπεί στην επισήμανση μερικών από τα σημαντικότερα θέματα που σχετίζονται με τις πρόωρες γεννήσεις. Στόχος είναι να χρησιμεύσει ως πρακτικός οδηγός αναφοράς για εκείνους που χαράζουν πολιτική, αλλά και για ενώσεις γονέων, επαγγελματιών υγείας και άλλων σχετικών φορέων. Θα διασφαλίσει την ύπαρξη μεγαλύτερης συνειδητοποίησης της επιβάρυνσης των πρόωρων βρεφών και των νεογέννητων με θέματα υγείας - όχι μόνο αναφορικά με τα προβλήματα υγείας του κάθε παιδιού μεμονωμένα, αλλά και των γονέων τους, των οικογενειών που έχουν αναλάβει την ανατροφή τους υπό δύσκολες συνθήκες, και της κοινωνίας ως σύνολο στο πλαίσιο της οικονομικής επιβάρυνσης που αυτά συνεπάγονται.

Η Abbott συνεργάζεται με το EFCNI από το 2008, υποστηρίζοντας τις προσπάθειες του οργανισμού να αυξήσει την ευαισθητοποίηση σχετικά με την πληθώρα προκλήσεων που σχετίζονται με τις πρόωρες γεννήσεις και τη βελτίωση της ποιότητας της φροντίδας που μπορούν να λαμβάνουν τα πρόωρα βρέφη.

Η Abbott δεσμεύεται να φέρνει σε επαφή διάφορους φορείς ώστε να βρεθούν νέες λύσεις για τους ασθενείς, τους παρόχους φροντίδας και τις κοινωνίες σε όλο τον κόσμο. Μέσω μιας εκπαιδευτικής χορηγίας από την Αbbott, το EFCNI είχε τη δυνατότητα συνεργασίας με κορυφαίους επαγγελματίες υγείας για τη φροντίδα των μητέρων και των νεογέννητων για τη δημιουργία του Caring for Tomorrow, της Λευκής Βίβλου του EFCNI για την Υγεία της Μητέρας και του Νεογνού και την Παροχή Φροντίδας μετά το Εξιτήριο. Αυτή η Λευκή Βίβλος παρέχει μια εμπεριστατωμένη βάση δεδομένων και συστάσεις για εκείνους που χαράζουν πολιτική, αλλά και για ενώσεις γονέων, επαγγελματιών υγείας και άλλων σχετικών φορέων, με σκοπό τη βελτίωση των πολιτικών και των κλινικών πρακτικών που θα προωθούν το υγιές ξεκίνημα των παιδιών αυτών στη ζωή.

Σχετικά με το Ηλιτόμηνον
Το Ηλιτόμηνον είναι μια επιστημονική μη κερδοσκοπική εταιρεία που ιδρύθηκε το 2011, ενώνοντας γονείς προώρων με επιστήμονες, με σκοπό την φροντίδα των πρόωρων νεογνών, μέσα από κοινωνικές, επιστημονικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες που συμβάλλουν στην προώθηση και επίλυση των ιατρικών και κοινωνικοοικονομικών προβλημάτων των οικογενειών με πρόωρα νεογνά.

Ο κύριος άξονας στον οποίο κινείται το Ηλιτόμηνον στον πρώτο χρόνο λειτουργίας του είναι η με κάθε τρόπο προβολή όλων των προβλημάτων, ιατρικών και κοινωνικοοικονομικών, που αντιμετωπίζουν τα πρόωρα νεογνά και οι οικογένειές τους , τόσο στους πολίτες όσο και στην ευρύτερη επιστημονική κοινότητα και τους κρατικούς φορείς, ώστε να αναγνωριστεί και στην Ελλάδα η αναγκαιότητα συντονισμένης δράσης για την προστασία αυτής της ευάλωτης κοινωνικής ομάδας.

Γιατί με κάθε παιδί γεννιέται και μια ελπίδα, κι αυτή την ελπίδα το Ηλιτόμηνον θέλει να την κρατήσει ζωντανή και δυνατή.
www.ilitominon.gr    Στην κορυφή