ΦΑΡΜΑΚΟ: ΥΠΑΡΧΟΥΝ "ΕΞΥΠΝΕΣ" ΛΥΣΕΙΣ


Ο Πρόεδρος του ΣΦΕΕ, Διονύσιος Φιλιώτης, μιλά για την αγορά φαρμάκου, την τιμολόγηση και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι φαρμακευτικές επιχειρήσεις στην Ελλάδα.

Υποστηρίζει την πλήρη μηχανοργάνωση του συστήματος υγείας, της διακίνησης του φαρμάκου και την ηλεκτρονική συνταγογράφηση, αλλά και την ηλεκτρονική κάρτα του ασθενούς.

Εξηγεί τους λόγους για τις ελλείψεις φαρμάκων που παρατηρήθηκαν τελευταία, ζητώντας παράλληλα συνεννόηση από την κυβέρνηση και όχι αποσπασματικές λύσεις εις ότι αφορά τα θέματα που αφορούν το φάρμακο.


Η συνέντευξη δόθηκε στον δημοσιογράφο κ. Φίλιππο Ζάχαρη


    Στην κορυφή