ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΙ: ΑΜΕΣΗ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΩΝ ΕΚΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΧΟΝΔΡΕΜΠΟΡΙΟ ΦΑΡΜΑΚΩΝ


Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Φαρμακαποθηκαρίων με επιστολή του στην ηγεσία του Υπουργείου Υγείας ζητεί την άμεση υλοποίηση της δέσμευσης, που έχει αναλάβει η κυβέρνηση, για την κατάργηση των προαιρετικών εκπτώσεων στο χονδρεμπόριο φαρμάκων.

Η έκδοση της σχετικής αγορανομικής διάταξης είναι αναγκαία, όχι μόνο για την επιβίωση του κλάδου των φαρμακαποθηκών, που απασχολούν περισσότερους από 3000 εργαζόμενους, αλλά προστατεύει την υγιή αγορά από τον αθέμιτο ανταγωνισμό.
Η διάταξη αυτή καθίσταται αναγκαία μετά τη σημαντική μείωση του χονδρεμπορικού ποσοστού κέρδους, που φέρει τις φαρμακαποθήκες στο όριο της επιβίωσης, καθώς οι νέες μειωμένες τιμές των φαρμάκων προέρχονται αποκλειστικά από τη συμβολή του κλάδου μας στη δημοσιονομική προσπάθεια της κυβέρνησης.

«Είναι προφανές ότι οποιαδήποτε παράταση ή τυχόν διατήρηση στις νέες συνθήκες με το μειωμένο χονδρεμπορικό κέρδος, θα οδηγήσει στον αφανισμό τον κλάδο των φαρμακαποθηκών και θα δημιουργήσει τεράστια προβλήματα στον ομαλό εφοδιασμό των φαρμακείων με φάρμακα, αφού οι μεγάλες φαρμακευτικές εταιρίες θα εντείνουν τον αθέμιτο ανταγωνισμό τους, πουλώντας απευθείας τα προϊόντα τους στα φαρμακεία, παρέχοντας υπό μορφή εκπτώσεων το χονδρεμπορικό κέρδος, τονίζει ο Σύλλογος στην επιστολή του.


    Στην κορυφή