ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΣΕ ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ


Στην Ιατρική Μονάδα Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής, Εμβρυογένεσις, απονεμήθηκε το Βραβείο Καλύτερης Εργασίας στον τομέα των Κλινικών Επιστημών, στο πλαίσιο του Ετήσιου Συνεδρίου της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ανθρώπινης Αναπαραγωγής ESHRE, που πραγματοποιήθηκε στην Κωνσταντινούπολη.

Η μελέτη αποτελεί σημαντικό επίτευγμα αφού μπορεί να εφαρμοστεί σε κλινικό επίπεδο μειώνοντας το κόστος της προεμφυτευτικής γενετικής διάγνωσης και βοηθώντας ουσιαστικά τα υπογόνιμα ζευγάρια ως εργαλείο υψηλής διαγνωστικής ευκρίνειας για την επιβίωση των εμβρύων στο εργαστήριο.

Με περισσότερες από 9,000 εργασίες από χώρες όπως Αυστραλία, Κίνα και Ιαπωνία καθώς και τη συμμετοχή 9,000 συνέδρων, το Βραβείο Καλύτερης Εργασίας σε Κλινικό Επίπεδο αποκτά νέα σημασία. Αποτελεί ένα από τα πέντε συνολικά βραβεία που εδόθησαν, ενώ υπήρχαν 10 υποψηφιότητες στον 1ο γύρο για κάθε κατηγορία και στο 2ο γύρο 5 υποψηφιότητες για κάθε κατηγορία.


Σχετικά με την Εργασία

Η χρωμοσωμική ανάλυση των ωαρίων σε γυναίκες που υπεισέρχονται σε εξωσωματική γονιμοποίηση, έχει αποδείξει το υψηλό ποσοστό λαθών στη διαδικασία της μείωσης που έχει ως αποτέλεσμα τη δημιουργία αριθμητικών χρωμοσωμικών ανωμαλιών (π.χ. σύνδρομο Down) στα ωάρια άρα και στα έμβρυά τους. Το ποσοστό αυτό αυξάνει εκθετικά και αναλογικά με την πάροδο της ηλικίας, δημιουργώντας προδιάθεση στις αποβολές πρώτου τριμήνου σε γυναίκες άνω των 40 ετών.

Η προεμφυτευτική γενετική διάγνωση χρωμοσωμικών ανωμαλιών έρχεται να λύσει αυτό το ζήτημα με την ανάλυση και την επιλογή των εμβρύων με στόχο τη μεταφορά στη μήτρα μόνο εκείνων που κρίνονται φυσιολογικά ως προς τα χρωμοσώματα. Η διαδικασία όμως αυτή για την ανάλυση του συνόλου των χρωμοσωμάτων στον άνθρωπο είναι επεμβατική.

Σε αυτή την εργασία χρησιμοποιήθηκε μια μη επεμβατική μέθοδος που περιλαμβάνει ένα ειδικό σύστημα κλιβάνου-κάμερας και τη συνεχή απεικόνιση των εμβρύων για την καταμέτρηση των χρόνων των πρώτων κυτταρικών διαιρέσεων (από τα 2 στα 4 κύτταρα). Στόχος αυτής της μεθόδου είναι ο υπολογισμός του κατά πόσο αυτές και κάποιες επιπλέον παράμετροι μπορούν να συσχετισθούν με το φυσιολογικό ή μη αριθμό των χρωμοσωμάτων.

Η χρησιμοποίηση ενός αξιόπιστου, μη επεμβατικού τρόπου μέτρησης των παραμέτρων στα αρχικά στάδια της εμβρυϊκής ανάπτυξης, θα αποτελέσει σημαντικό εργαλείο βελτιστοποίησης της επιλογής του βιωσιμότερου εμβρύου για μεταφορά στη μήτρα, μειώνοντας ταυτόχρονα το κόστος της προεμφυτευτικής διάγνωσης.

Σύμφωνα με τα ευρήματα της εργασίας, με τη μη επεμβατική απεικόνιση των εμβρύων είναι δυνατός ο εντοπισμός των εμβρύων εκείνων που φέρουν σύνθετες χρωμοσωμικές βλάβες και ως εκ τούτου χρακτηρίζονται ως μη βιώσιμα σε σχέση με τα έμβρυα εκείνα που φέρουν φυσιολογικό αριθμό χρωμοσωμάτων.

Ο Δρ. Μηνάς Μαστρομηνάς, Μαιευτήρας- Γυναικολόγος, Διδάκτωρ της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών Διευθυντής της Ιατρικής Μονάδας Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής “ΕΜΒΡΥΟΓΕΝΕΣΙΣ”, Ob- Gyn, Specialised in Human Reproduction αναφέρει: «Πρόκειται για μια διεθνή αναγνώριση, υψίστης σημασίας. Η Ελλάδα δεν έχει τίποτα να ζηλέψει από τις υπόλοιπες χώρες του εξωτερικού. Η εξωσωματική γονιμοποίηση παρουσιάζει πλέον αυξημένη αποτελεσματικότητα και ασφάλεια». Προσθέτει επίσης: «Η Εμβρυογένεσις είναι πρωτοπόρος στην υιοθέτηση νέων τεχνολογιών με στόχο την παροχή σύγχρονων υπηρεσιών υγείας στον τομέα της εξωσωματικής γονιμοποίησης».

O Dr. Stephen Davies, Eπιστημονικός Yπεύθυνος της Mονάδας (Scientific Director), αναφέρει: «Συγκεκριμένα, με τη χρήση του EmbryoScopeTM (ειδικό σύστημα το οποίο αποτελείται από έναν ειδικό κλίβανο με συνθήκες μεγάλης ακριβείας ώστε να αναπτύσσονται τα έμβρυα στο καλύτερο δυνατό περιβάλλον) είναι δυνατή η συνεχής καταγραφή της πορείας των εμβρύων, η οποία οδηγεί στη διάκριση εκείνων που έχουν σύνθετες χρωμοσωμικές βλάβες και ως εκ τούτου είναι μη βιώσιμα.

Βάσει αυτού του κριτηρίου είναι δυνατή η μείωση του αριθμού των εμβρύων στα οποία προβαίνουμε στη διαδικασία της προεμφυτευτικής γενετικής διάγνωσης μειώνοντας έτσι το κόστος της. Μέχρι στιγμής, με τη μέθοδο αυτή δεν κατέστη εφικτό να διακριθούν τα φυσιολογικά από τα έμβρυα που φέρουν απλές χρωμοσωμικές ανωμαλίες».

Η κυρία Δήμητρα Χριστόπικου, Γενετίστρια, Υπεύθυνη τμήματος Προεμφυτευτικής Διάγνωσης, “ΕΜΒΡΥΟΓΕΝΕΣΙΣ” συμπληρώνει: «Το βραβείο είναι πολύ σημαντικό διότι έχει κλινική εφαρμογή και αφιερώνεται στους εμβρυολόγους και τους γενετιστές του ΕΜΒΡΥΟΓΕΝΕΣΙΣ για τη σκληρή δουλειά τους σε καθημερινό επίπεδο. Προέρχεται δε από μια ομάδα επιστημόνων στον ιδιωτικό τομέα σε μια χώρα που μαστίζεται οικονομικά, όπως η Ελλάδα. Αυτό αποδεικνύει ότι στη χώρα μας υπάρχουν κέντρα που συνεχίζουν να δουλεύουν με στόχο την παροχή υπηρεσιών σε όσο το δυνατόν χαμηλότερο κόστος».


    Στην κορυφή