ΕΒΔΟΜΗ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ ΚΑΡΔΙΑΣ ΣΤΟ ΩΝΑΣΕΙΟ


Άλλος ένας ασθενής του Προγράμματος Μεταμοσχεύσεων Καρδιάς του ΩΚΚ έλαβε το πολυπόθητο μόσχευμα καρδιάς την Τετάρτη 11 Ιουλίου. Πρόκειται για τον έβδομο κατά σειρά ασθενή από τον περασμένο Μάϊο. Ο ασθενής, ηλικίας 42 ετών, έπασχε από υπερτροφική μυοκαρδιοπάθεια και έφερε σύστημα υποστήριξης της καρδιάς από τον Ιούλιο 2010. Η πορεία της υγείας του εξελίσσεται ικανοποιητικά.

Η επέμβαση πραγματοποιήθηκε από τον κ. Πέτρο Σφυράκη και τους συνεργάτες του. Η πορεία της υγείας των έξι ασθενών που δέχθηκαν μοσχεύματα καρδιάς τον Μάϊο και τον Ιούνιο 2012 κρίνεται ως ιδιαιτέρως ικανοποιητική καθώς η ανάρρωσή τους εξελίσσεται ομαλά.


    Στην κορυφή